Tiết 25.VT tương đối của đg thẳng và đg tròn

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:05' 30-11-2010
Dung lượng: 781.0 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QÚY THẦY,CÔ ĐẾN DỰ TIẾT THAO GIẢNG HÔM NAY !!!
KIỂM TRA BÀI CŨ
a) Trong cùng một mặt phẳng, hai đường thẳng có mấy vị trí tương đối?
b) Hãy xác định số điểm chung trong mỗi trường hợp.
O.
a
4.VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN
-------?------
H
OH gọi là khoảng cách từ tâm O đến đường thẳng a
4.VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN
-------?------
O.
4.VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN
-------?------
O.
4.VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN
-------?------
Vì sao một đường thẳng và một đường tròn không thể có nhiều hơn hai điểm chung?
1.Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
a)Đường thẳng và đường tròn cắt nhau
Đường thẳng gọi là cát tuyến của đường tròn
b)Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau
Đường thẳng gọi là tiếp tuyến của đường tròn
Điểm C gọi là tiếp điểm
và OH=R
Định lí:Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm
c)Đường thẳng và đường tròn không giao nhau
o.
o.
o.
.
A.
.B
A .
. B
a
a
a
o.
a
.
H
OH > R
R
H
H
O.
.
C
.
D
.
H
a
Giả sử H không trùng với C
Khi đó,C không trùng với D.
OC = OD
Có OC = R nên OD = R
Như vậy,ngoài điểm C ta còn có điểm D cũng là
điểm chung của đường thẳng a và đường tròn (O)
(Mâu thuẫn)
Vậy H C
Hay OC
a
và OH = R
Lấy điểm D thuộc a sao cho HC=HD
C
Vì OH là đường trung trực của CD nên
a
OC
Các vị trí của Mặt trời so với đường chân trời cho ta hình ảnh 3 vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
4.VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN
-------?------
2.Hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng và bán kính của đường tròn
Đặt OH= d
?Đường thẳng a và đường tròn (O) cắt nhau
=>
d< R
?Đường thẳng a và đường tròn (O) tiếp xúc nhau
=>
d=R
?Đường thẳng a và đường tròn (O) không giao nhau
=>
d >R
<
<
<
2
1
0
d < R
d = R
d > R
Đặt OH =d
o.
a
o.
o.
a
a
d
R
d
d
R
R
6 cm
Cắt nhau
Không giao nhau
BT 17/109 SGK
Điền vào chỗ trống (.) trong bảng sau (R là bán kính của đường tròn,d là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng)
?3
Giải
a
O.
3
5
B
C
H
a) Đường thẳng a cắt đường tròn (O) vì d < R (3 < 5)
(Pytago)
BC = 2HC = 8 (cm)
Cho đường thẳng a và một điểm O cách a là 3 cm.Vẽ đường tròn tâm O bán kính 5 cm.
a)Đường thẳng a có vị trí như thế nào đối với đường tròn (O)? Vì sao?
b) Gọi B và C là các giao điểm của đường thẳng a và đường tròn (O).
Tính độ dài BC.
b) Kẻ OH BC.
Ta có :
HDBT 20/110 SGK
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
-Nắm vững 3 vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
-Nắm vững hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng và
bán kính của đường tròn.
-BTVN:18,19,20/110 SGK
39,40,41/133 SBT
Ta có:AB là tiếp tuyến của (O)
Nên AB OB
Áp dụng định lí Pytago ta có:
GIỜ HỌC KẾT THÚC !
KÍNH CHÚC CÁC THẦY ,CÔ GIÁO
MẠNH KHỎE,HẠNH PHÚC,THÀNH ĐẠT!
CHÚC CÁC EM HỌC SINH
CHĂM NGOAN,HỌC GIỎI !
 
Gửi ý kiến