Sự bay hơi và ngưng tụ

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:01' 30-11-2010
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG THẦY CÔ GIÁO ĐÃ ĐẾN
TIẾT HỌC VẬT LÝ
LỚP 6
Kiểm tra bài cũ

Đúc một chiếc chuông đồng
Đốt than trong lò cho nó cháy ra tro
Mẹ cho viên đá vào cốc sữa
Băng tan ở Nam Cực
Cốc nước cho vào tủ lạnh

Câu 1: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy?

Đáp án e
Kiểm tra bài cũ
Câu 2 :Trong các câu sau câu nào đúng:
a. Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ đông đặc
b. Trong quá trình nóng chảy và đông đặc nhiệt độ của băng phiến tăng nhanh
c. Nhiệt độ nóng chảy của nước đá là 00C
d.Nhiệt độ nóng chảy của bạc cao hơn nhiệt độ nóng chảy của vonfram


Đáp án c
Nước mưa trên mặt đường nhựa đã biến đi đâu, khi mặt trời lại xuất hiện sau cơn mưa ?
CHẤT LỎNG BAY HƠI Ở NHIỆT ĐỘ NÀO?
CÁC YẾU TỐ Ảnh hưởng đến sự bay hơi????????
CÁC YẾU TỐ Ảnh hưởng đến sự bay hơi????????
Hình 1.trời râm
Hình 2.trời nắng
Nhiệt độ càng (1) _______, thì tốc độ bay hơi càng (2) ______
CAO
LỚN (NHANH)
Quần áo ở hình nào khô nhanh hơn?
Hình 3.Không có gió
Hình 4.Có gió
Gió caøng ________, thì toác ñoä bay hôi caøng _____
mạnh
Lớn (nhanh)
Quần áo ở hình nào khô nhanh hơn?
Hình 5. Qun o khng ỵc cng ra
Hình 6. Qun o ỵc cng ra
Diện tích mặt thoáng chất lỏng càng _____ thì tốc độ bay hơi càng ______
Lớn (nhanh)
lớn
Quần áo ở hình nào khô nhanh hơn?
THÍ NGHIỆM 1
MỤC ĐÍCH: Kiểm tra tác động của nhiệt độ tới tốc độ bay hơi của chất lỏng
DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM:
2 đĩa nhôm + 1 giá đỡ + 1 đèn cồn + 1 lọ cồn nhỏ giọt

ĐIỀU KIỆN:
Gió, diện tích mặt thoáng của chất lỏng như nhau

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:
- Bước 1: nhỏ 1 lượng nước như nhau vào mỗi đĩa, dàn đều lượng cồn trên toàn diện tích lòng đĩa
- Bước 2: Đặt 1 đĩa lên trên ngọn lưả đèn cồn
- Bước 3: Quan sát xem cồn ở đĩa nào bay hơi nhanh hơn

KẾT LUẬN:…………………………………………………
HỌC SINH LÀM VIỆC THEO NHÓM
CÁC NHÓM GHI LẠI CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM, KẾT LUẬN VÀO BẢNG

MỖI NHÓM CỬ 1 ĐẠI DIỆN TRÌNH BÀY SẢN PHẨM CỦA NHÓM

THỜI GIAN HOÀN THÀNH (5 PHÚT)

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ BAY HƠI CỦA CHẤT LỎNG

 Nhieät ñoä
 Gioù
 Dieän tích maët thoaùng cuûa chaát loûng
THÍ NGHIỆM 2 VÀ 3

MỤC ĐÍCH:………………………………….

DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM:……………………

ĐIỀU KIỆN:……………………………………………..

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:…………………..
- Bước 1:
- Bước 2:
- Bước 3:

KẾT LUẬN:……………………………………
T?i sao Lá cây xương rồng l?i biến thành gai?
Giảm tốc độ bay hơi nước bằng cách Giảm diện tích mặt thoáng
Tại sao khi trồng chuối hay trồng mía, người ta phải tỉa bớt lá?
Giảm tốc độ bay hơi nước bằng cách Giảm diện tích mặt thoáng
Để làm muối, người ta cho nước biển chảy vào ruộng muối. Thời tiết như thế nào thì nhanh thu hoạch được muối? Tại sao?
Trời nắng và có gió. Đáp ứng sự bay hơi nước nhanh với 3 yếu tố: gió, diện tích mặt thoáng, nhiệt độ
Tại sao sấy tóc lại làm cho tóc mau khô?
Làm tăng tốc độ bay hơi của nước với yếu tố nhiệt độ và gió

Bài 1. Hiện tượng bay hơi là hiện tượng nào sau đây:

Chất lỏng biến thành hơi
Chất khí biến thành chất lỏng
Chất rắn biến thành chất khí
D. Chất lỏng biến thành chất rắn
A
Bài 2: Đặc điểm nào sau đây là của sự bay hơi ?

Bay hơi ở mọi nhiệt độ
Chỉ xảy ra trong lòng chất lỏng.
Xảy ra càng nhanh khi nhiệt độ càng cao.
Chỉ xảy ra ở một số chất lỏng.
GHI NHỚ
Hướng dẫn về nhà
+ Làm BT 26-27.2 ,26-27.6
+ Đọc trước bài 27
+ Lên kế hoạch làm 2 thí nghiệm còn lại (buổi sau nộp)

THANKS FOR LISTENNING
 
Gửi ý kiến