Mẫu BB vận động HS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:58' 08-11-2010
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


biên bản làm việc
Về việc huy động học sinh đến lớp

Hôm nay, vào hồi .......... ngày .......... tháng .......... năm 20.........., tại .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... chúng tôi gồm:
1) ..................................................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................................................
4) ..................................................................................................................................................................
đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất phương án huy động học sinh bỏ học, nghỉ học ra lớp.
Họ và tên học sinh bỏ học, nghỉ học:..................................................... hiện đang thường trú tại bản .......... .......... ................. .......... , xã .......... .......... ..................................................... .......... ..........
Thời gian bỏ học, nghỉ học: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Lý do: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ...........................................................................
................................................................................................................. .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Họ và tên cha hoặc mẹ: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........
Để thực hiện tốt kế hoach được giao, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, nghỉ học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh, chúng tôi cùng thống nhất:
1. Đề nghị trưởng thôn, bản và gia đình vận động học sinh tiếp tục ra lớp kể từ ngày tháng năm .
2. Nếu gia đình không tích cực vận động để học sinh ra lớp, nhà trường sẽ đề nghị UBND xã có các biện pháp xử lý theo các quy định của địa phương.


Xác nhận của gia đình Giáo viên đi vận động
 
Gửi ý kiến