Chương trình ĐH C Đ cơ sở

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:18' 03-11-2010
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
Chương trình đại hội công đoàn cơ sở
nhiệm kỳ 2010 – 201...
( Chương trình 1/2 ngày )

Thời gian
Nội dung
Người thực hiện


- định tổ chức, đón tiếp đại biểu, phát tài liệu- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Mời đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội lên làm việc.
Người dẫn chương trình


- Diễn văn khai mạc Đại hội
- Đoàn học sinh chào mừng Đại hội
Chủ tịch công đoàn


- Đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ...phương hướng nhiệm kỳ .... . ( có kiểm điểm của BCH )
Đoàn chủ tịch


- Các ý kiến tham luận
( Nên 3 tham luận)
Đoàn chủ tịch-Điều khiển Đại hội tham luận


- Giới thiệu đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến
Đoàn chủ tịch


 Nghỉ giải lao ( nếu có )- Biểu quyết các chỉ tiêu
Đoàn chủ tịch


 - Công tác tổ chức, giới thiệu nhân sự BCH nhiệm kỳ..., bầu ban kiểm phiếu
Đoàn chủ tịch


 - Ban kiểm phiếu làm việc
Tổ bầu cử


 - Công bố kết quả kiểm phiếu
Tổ bầu cử


 - Văn nghệ - BCH mới họp phiên họp thứ nhất bầu chủ tịch (Cử triệu tập viên chủ trì phiên họp này)
Triệu tập viên, bí thư chi bộ, đại biểu công đoàn cấp trên


- Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt, chủ tịch công đoàn mới phát biểu ý kiến
Đoàn chủ tịch


- Thông qua Nghị quyết Đại hội
- Biểu quyết Nghị quyết
Thư ký Đại hội


- Thông qua bản cam kết ......Ký cam kết trách nhiệm (Có thể thêm nội dung này trong đại hội nếu chưa tổ chức Hội nghị công nhân viên chức )
Hiệu trưởng và chỉ tịch công đoàn mới


- Bế mạc Đại hội
- Chào cờ
Chủ tịch công đoàn mới


Trên đây là gọi ý chương trình đại hội công đoàn cơ sở, các đơn vị vận dụng để tổ chức tốt đại hội. Sau Đại hội nộp báo cáo tổ chức đại hội về Công đoàn ngành để ra quyết định công nhận BCH công đoàn cơ sở.


Tít trang trí

 
Gửi ý kiến