Cam kết trách nhiệm Hiệu trưởng - Chủ tịch CĐ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:43' 22-10-2010
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 50
Số lượt thích: 0 người
công đoàn giáo dục văn chấn
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

CĐ trường thcs nậm mười
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 -------------***---------------
------------------*** -----------------
Nậm Mười, ngày 20 tháng 10 năm 2010


bản cam kết trách nhiệm
giữa hiệu trưởng và chủ tịch BCH công đoàn
trường thcs nậm mười năm học 2010 -2012

Căn cứ thông tư số 12/tt-lt ngày 8 tháng 5 năm 1992 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam quy định về công tác giữa chính quyền và Công đoàn trong trường học.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ và các mục tiêu trong kế hoạch năm học của nhà trường và công đoàn.
Hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2010, Tại ĐH Công đoàn trường THCS Nậm Mười, BCH Công đoàn cam kết trách nhiệm với Hiệu trưởng nhà trường:
BCH Công đoàn và Hiệu trưởng hoàn toàn nhất trí và nhận trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi các chỉ tiêu mà ĐH Công đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2012 đề ra cho năm học 2010 -2011, BGH và BCH CĐ đều phải thực hiện tốt các cam kết sau:

I- Về trách nhiệm của hiệu trưởng:

1/ Về công tác xây dựng đội ngũ:
- Là người phổ biến, triển khai mọi đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nói chung và của sự nghiệp giáo dục nói riêng.
- Xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian kiểm tra việc thực hiện của cán bộ, giáo viên.
- Tạo điều kiện để ĐV- LĐ được đi học nâng cao trình độ CM.
- Tạo điều kiện về tài liệu để ĐV- LĐ có điều kiện thuận lợi trong việc rèn luyện CM.
2/ Về công tác chuyên môn:
- Tổ chức học tập kịp thời, thường xuyên quy chế chuyên môn, và các văn bản hướng dẫn về CM khác đến giáo viên. Đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của giáo viên trong chuyên môn, phân công công tác một cách hợp lý.
- Kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV và điều chỉnh xử lý kịp thời, nghiêm túc các sai phạm.

3/ Về việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua:
- Tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua có kế hoạch, cụ thể. Đồng thời có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời.

4/ Về việc thực hiện dân chủ hóa trường học:
- Dân chủ hóa trong xây dựng kế hoạch để mọi thành viên đều được đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch phát triển của đơn vị.
- Công khai tài chính, công khai trong tổ chức, phân công công tác, bình xét các danh hiệu thi đua. Thực hiện đúng và kịp thời các chế độ chính sách cho anh chị em CĐV-LĐ.

5/ Về việc thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành:
- Triển khai, cho ký cam kết thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành trong năm học như: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; "Hai không";..trong năm học.

6/ Về chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên:
- Cùng với công đoàn làm tót chế độ thi đua, khen thưởng, xét n
 
Gửi ý kiến