De KT 15' DS 8 (Chuong 1)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:03' 05-10-2010
Dung lượng: 25.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
tra 15 phút
Đề bài:
Khoanh tròn vào một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 3).
Câu 1: x2 - 2x + 1 tại x = - 1 có giá trị là:
A. 0 B. 2 C. 4 D. - 4
Câu 2: Hằng đẳng thức a3 + b3 có tên là:
A. Lập phương của một tổng. B. Lập phương của một hiệu.
C. Hiệu hai lập phương. D. Tổng hai lập phương.
Câu 3:
a) Tính: (3 – y)2
b) Viết biểu thức sau dưới dạng hiệu của hai lập phương:
(x – 2)(x2 + 2x + 4)
Đáp án và biểu điểm
Câu 1 (2đ): C. Câu 2 (2đ): D
Câu 3: (6đ - mỗi ý đúng được 3đ)
a) (3 – y)2 = 32 – 2.3.y + y2 = 9 – 6y + y2
b) (x – 2)(x2 + 2x + 4) = x3 - 23


 
Gửi ý kiến