CV hướng dẫn CM 2010_2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:58' 27-09-2010
Dung lượng: 268.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN VĂN CHẤN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: / PGD&ĐT
V/v hướng dẫn thực hiện chuyên môn THCS năm học 2010- 2011
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Văn Chấn, ngày 14 tháng 9 năm 2010


Kính gửi: Các trường THCS, TH&THCS, PTDT Nội trú trong toàn huyện.
Căn cứ công văn số: 671/SGD&ĐT-GDTrH ngày 01/9/2010 của Sở GD&ĐT Yên bái V/v Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với GDTrH;
Căn cứ Điều lệ trường Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Yên Bái về hệ thống hồ sơ sổ sách trong nhà trường và các mẫu kế hoạch sử dụng trong năm học 2001-2011;
Để có sự thống nhất trong toàn huyện, Phòng GD&ĐT Văn Chấn đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai ngay đến giáo viên trong năm học 2001-2011 một số nội dung sau:

HỆ THỐNG HỒ SƠ, SỔ SÁCH VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG
Hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục trong trường gồm:
1- Đối với nhà trường:
- Sổ đăng bộ,
- Sổ gọi tên và ghi điểm,
- Sổ ghi đầu bài,
- Học bạ học sinh,
- Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ,
- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục,
- Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến,
- Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của hội đồng trường,
- Hồ sơ thi đua của nhà trường,
- Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên,
- Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học sinh,
- Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn,
- Sổ quản lý tài sản,
- Sổ quản lý tài chính,
- Hồ sơ quản lý thiết bị dạy học và thực hành thí nghiệm,
- Hồ sơ quản lý thư viện,
- Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh.


2. Đối với giáo viên, lãnh đạo, nhân viên:
a- Đối với giáo viên:
- Kế hoạch cá nhân (theo mẫu).
- SGK,SGV, tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, chuẩn kiến thức –
Phân phối chương trình ;
- Bài soạn bộ môn giảng dạy + vở giải bài tập (đối với môn có bài tập)
- Sổ điểm cá nhân.
- Sổ báo giảng.
- Sổ dự giờ.
- Sổ ghi chép họp, học tập chính trị .
- Sổ bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
- Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên chủ nhiệm).
- Chuyên đề nghiên cứu hay sáng kiến kinh nghiệm.
b- Đối với Tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng hành chính:
- Kế hoạch tổ chuyên môn (theo mẫu), KH tổ hành chính ( đối với những trường có tổ hành chính).
- Sổ biên bản của tổ, nhóm chuyên môn ;
c- Lãnh đạo:
- Kế hoạch thực hiện Nhiệm vụ năm học 2010-2011 ;
- Công tác tháng, kiểm điểm công tác tháng, lịch tuần (hiệu trưởng).
- Kế hoạch công tác được phân công theo từng lĩnh vực công tác (lãnh đạo)
- Sổ ghi chép họp, học tập chính trị.
- Sổ bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
d- Nhân viên:
- Sổ ghi chép họp, học tập chính trị .
- Sổ bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
- Kế hoạch cá nhân (giao cho tổ trưởng hành chính tự thiết kế mẫu ).

B. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện theo hướng dẫn tại kế hoạch chỉ đạo nhiệm vụ năm học

C. MẪU CÁC LOẠI KẾ HOẠCH: (gửi qua mạng)
(Yêu cầu các trường tham khảo, nếu có phần nào, mục nào bất hợp lý, đề nghị ghi rõ nội dung bổ sung- điều chỉnh và gửi về Phòng GD&ĐT theo Email: phonggddt.@yenbai.edu.vn trước ngày 20/9/2010)
MẪU CÁC LOẠI KẾ HOẠCH
(Yêu cầu đánh máy vi tính)


I.
 
Gửi ý kiến