Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Tôn Nữ Bích Vân
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:24' 05-12-2010
Dung lượng: 726.0 KB
Số lượt tải: 492
Số lượt thích: 0 người
HÌNH HỌC 9
GV:Tôn Nữ Bích Vân Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
1. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn:
(sgk)
* Định lí:
?1
2. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn:
(sgk)
* Định lí:
n
m
Áp dụng góc có đỉnh trong đường tròn:
AEF = ;
AFE =
Mà AN = NC, AM = MB (gt)
a)Áp dụng góc có đỉnh ngoài đường tròn:
AEB =
BTC =
1. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O)
a/ Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại I, cắt đường tròn (O) tại M.
Chứng minh rằng MC2 = MI.MA.
b/ Kẻ đường kính MN. Các tia phân giác của góc B và góc C cắt AN tại P và Q. Chứng minh bốn điểm P, C, B, Q cùng thuộc một đường tròn.
Lý thuyết : Nắm vững định lý góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn.
Bài tập : Làm các bài sgk
2. Cho tam giác ABC nội tiếp trong một đường tròn (O). Các đường phân giác trong của tam giác ABC cắt đường tròn (O) tại P, Q, R (các tia phân giác là AP, BQ, CR).
a/ Chứng minh PQ  CR
b/ I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Chứng minh tam giác ICP cân.
c/ Các cạnh của tam giác ABC và PQR cắt nhau tạo thành hình lục giác. Chứng minh rằng các đường chéo của hình lục giác đồng qui tại một điểm.
CHÚC
CÁC
EM
HỌC
TỐT
Avatar
Chúc ngày mới nhiều niềm vui!
 
Gửi ý kiến