Đề KT chương I ĐS 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:36' 01-09-2010
Dung lượng: 5.9 KB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên : ..................................
Lớp : .......
đề kiểm tra chương i
Môn: Đại số 8
Thời gian: 45 phút

A. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm).
Khoanh tròn vào một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 3).
Câu 1: x2 - 2x + 1 tại x = - 1 có giá trị là:
A. 0 B. 2 C. 4 D. - 4
Câu 2: Hằng đẳng thức a3 + b3 có tên là:
A. Lập phương của một tổng. B. Lập phương của một hiệu.
C. Tổng hai lập phương. D. Hiệu hai lập phương.
Câu 3: Chia x2yz cho xyz được kết quả là:
A. xyz C. x
B. xz D. x2
Câu 4: Số 5 có thể viết được dưới dạng:
A. (3 – 2)(3 + 2) B. 3 + 2
C. 32 - 22 D. 3 – 2
Hãy chọn câu trả lời không đúng.
Câu 5: Điền dấu “X” vào ô thích hợp:

Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
- x2 + 6x – 9 = - (x – 3)22
x4 + 2x3 + x2 = x2(x + 1)23
(x3 – 1) : (x – 1) = x2 + 2x + 14
(x3 + 8) : (x2 – 2x + 4) = x + 2

B. Tự luận (6 điểm).
Câu 6:
a) Tính: (3 – y)2
b) Viết biểu thức sau dưới dạng hiệu của hai lập phương:
(x – 2)(x2 + 2x + 4)
Câu 7: Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
5x2 + 5xy – x – y
Câu 8: Làm tính
x3y4 : x3y
5a3b : (- 2a2b)
Biểu điểm + đáp án
KT chương I - Đại 8
A. Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1: (0,5đ) C. 4
Câu 2: (0,5đ) B. Tổng hai lập phương
Câu 3: (0,5đ) C. x
Câu 4: (0,5đ) D. 3 – 2
Câu 5: (2đ - mỗi câu đúng được 0,5đ)
1 ; 2 ; 4 : đúng
3 : sai

B. Tự luận (6 điểm)
Câu 6: (2đ - mỗi ý đúng được 1đ)
a) (3 – y)2 = 32 – 2.3.y + y2 = 9 – 6y + y2
b) (x – 2)(x2 + 2x + 4) = x3 - 23
Câu 7: (2đ - Sử dụng đúng phương pháp phân tích 1đ ; kq đúng 1đ)
C1: 5x2 + 5xy – x – y = (5x2 + 5xy) – (x + y) = 5x(x + y) – (x + y)
= (x + y)(5x – 1)
C2: 5x2 + 5xy – x – y = (5x2 – x) + (5xy – y) = x(5x – 1) + y(5x - 1)
= (5x – 1)(x + y)
Câu 8: (2đ - mỗi ý đúng được 1đ)
x3y4 : x3y = y3
5a3b : (- 2a2b) = - a

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓