Lịch Excel kèm ảnh rất đẹp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:08' 26-08-2010
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 50
Số lượt thích: 0 người
Jan Apr Jul Oct Feb May Aug Nov Mar Jun Sep Dec
1/1/2010 4/1/2010 7/1/2010 10/1/2010 28 2/1/2010 5/1/2010 8/1/2010 11/1/2010 3/1/2010 6/1/2010 9/1/2010 12/1/2010
Jan 1 Feb 1 Mar 1
Apr 1 May 1 Jun 1
Jul 1 Aug 1 Sep 1
Oct 1 Nov 1 Dec 1

Enter year for calendar: 2010 CHANGE THE YEAR HERE
(1900 - 2078)


CALENDER FOR 2010
JANUARY FEBRUARY MARCH
WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 1 2 6 1 2 3 4 5 6 10 1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 9 7 7 8 9 10 11 12 13 11 7 8 9 10 11 12 13
3 10 11 12 13 14 15 16 8 14 15 16 17 18 19 20 12 14 15 16 17 18 19 20
4 17 18 19 20 21 22 23 9 21 22 23 24 25 26 27 13 21 22 23 24 25 26 27
5 24 25 26 27 28 29 30 10 28 14 28 29 30 31
6 31


APRIL MAY JUNE
WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT
15 1 2 3 19 1 24 1 2 3 4 5
16 4 5 6 7 8 9 10 20 2 3 4 5 6 7 8 25 6 7 8 9 10 11 12
17 11 12 13 14 15 16 17 21 9 10 11 12 13 14 15 26 13 14 15 16 17 18 19
18 18 19 20 21 22 23 24 22 16 17 18 19 20 21 22 27 20 21 22 23 24 25 26
19 25 26 27 28 29 30 23 23 24 25 26 27 28 29 28 27 28 29 30
24 30 31


JULY AUGUST SEPTEMBER
WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT
29 1 2 3 33 1 2 3 4 5 6 7 37 1 2 3 4
30 4 5 6 7 8 9 10 34 8 9 10 11 12 13 14 38 5 6 7 8 9 10 11
31 11 12 13 14 15 16 17 35 15 16 17 18 19 20 21 39 12 13 14 15 16 17 18
32 18 19 20 21 22 23 24 36 22 23 24 25 26 27 28 40 19 20 21 22 23 24 25
33 25 26 27 28 29 30 31 37 29 30 31 41 26 27 28 29 30OCTOBER NOVEMBER DECEMBER
WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT
42 1 2 47 1 2 3 4 5 6 51 1 2 3 4
43 3 4 5 6 7 8 9 48 7 8 9 10 11 12 13 52 5 6 7 8 9 10 11
44 10 11 12 13 14 15 16 49 14 15 16 17 18 19 20 53 12 13 14 15 16 17 18
45 17 18 19 20 21 22 23 50 21 22 23 24 25 26 27 54 19 20 21 22 23 24 25
46 24 25 26 27 28 29 30 51 28 29 30 55 26 27 28 29 30 31
47 31

Happy New Year :)
Avatar

Lịch Excel kèm ảnh rất đẹp

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓