Sổ tuyên truyền sức khỏe

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:24' 15-08-2010
Dung lượng: 8.0 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Nậm Mười
cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Liên đội tntp
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------***----------

Sổ tuyên truyền sức khoẻ(((((((((((((Năm học 2009 – 2010

Tháng:… / …
1. Ngày tổ chức tuyên truyền:
………………………………………………………………………………………….
2. Thời lượng tuyên truyền:
………………………………………………………………………………………….
3. Hình thức tuyên truyền:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
4. Nội dung tuyên truyền:
a) Chủ đề tuyên truyền:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
b) Các nội dung tuyên truyền
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
c) Các biện pháp thực hiện:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Người lậpNguyễn Hữu Điệp


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓