Sổ kiểm tra Y tế học đường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:20' 15-08-2010
Dung lượng: 10.3 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người

Trường THCS Nậm Mười
cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

BCĐ y tế học đường
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------***----------

Sổ kiểm tra y tế học đường

Năm học 2009 – 2010


Tháng:…../ …….
1.Thời gian:
………………………………………………………………………………………….

2. Thành phần:
………………………………………………………………………………………….

3. Kết quả kiểm tra:
Lớp
Ưu điểm
Nhược diểm
Xếp loại


…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

Lớp
Ưu điểm
Nhược diểm
Xếp loại


…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..


TM. BCĐ y tế học đường

Tổng hợp
STT
Lớp
xếp loại kỳ I
xếp loại kỳ IIa
b
c
d
Tổng
a
b
c
d
Tổng

1
62
3
4
5
6
7
8


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓