Quyết định trưởng thành Đội

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:04' 15-08-2010
Dung lượng: 5.0 KB
Số lượt tải: 69
Số lượt thích: 0 người
Đội TNTP Hồ chí minh
Cộng hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam

Liên đội Trường THCS Nậm Mười
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Nậm Mười ,ngày.....tháng.....năm 2009Quyết định
Về việc công nhận trưởng thành Đội
Năm học: 2009-2010Liên đội TNTP Hồ chí minh trường THCS Nậm Mười

Căn cứ Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.
Căn cứ chương trình kế hoạch công tác Đội năm học 2009 - 2010.
Căn cứ điều kiện thực tế của Liên đội TNTP Hồ Chí Minh trường THCS Nậm Mười.

Quyết định

Điều I/ Công nhận trưởng thành Đội cho các đội viên có tên sau đây ( Có danh sách kèm theo).
Điều II/ Các đội viên trưởng thành Đội vẫn tham gia sinh hoạt trong các hoạt động tập trung của Liên đội cùng với các Chi đội minh đã tham gia sinh hoạt và chịu sự quản lý của Liên, Chi đội. Đồng thời được giới thiệu với Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh để tiếp tục được theo dõi và bồi dưỡng để sớm được kết nạp vào Đoàn theo quy định hiện hành.
Điều III/ Liên đội, các Chi đội có đội viên trưởng thành Đội và các đội viên trưởng thành Đội có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận


- BGH trường THCS Nậm Mười (b/c)
TM Liên đội

- Chi đoàn TNCS HCM trường THCS NM (Phối hợp)
Tổng phụ trách Đội

- Như trên :thực hiện


- Lưu LĐ
Nguyễn Hữu Điệp


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓