Mẫu giấy đi đường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Quang Vượng (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:28' 14-08-2010
Dung lượng: 8.3 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Đơn vị: Trường THCS Nậm Mười
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Mẫu số: C06 – HĐ

Bộ phận:............................
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
(Ban hành theo QĐsố: 19/2006/QĐ-BTC

Mã ĐVSDNS:...................

ngày 30/03/2006 của bộ trưởng BTC)


Giấy đi đường
Số:...................
Cấp cho:...............................................................................................................................................
Chức vụ:..............................................................................................................................................
Được cử đi công tác tại:.......................................................................................................................
Theo công lệnh( Hoặc giấy giới thiệu) số.......ngày..........tháng..........năm 200..........
Từ ngày............tháng.............năm...........đến ngày.......... tháng..........năm.200..........Ngày.......tháng........năm 200....Thủ trưởng đơn vị( Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước Lương:..............................đ Công tác phí:....................đ Cộng:................................đ
Nơi đến và nơi đi
Ngày
Phương tiên sử dụng
Số ngày công tác
Lý do
lưu trú

Chứng nhận của cơ quan lưu trú
( Ký tên, đóng dấu)


A
1
2
3
4
B


Nơi đi:...................................................

Nơi đến:................................................


……………

…………...

………….

Nơi đi:...................................................

Nơi đến:................................................


……………

…………...

………….

Nơi đi:...................................................

Nơi đến:................................................


……………

…………...

………….

Nơi đi:...................................................

Nơi đến:................................................


……………

…………...

………….

Nơi đi:...................................................

Nơi đến:................................................


……………

…………...

………….

Nơi đi:...................................................

Nơi đến:................................................


……………

…………...

………….

Nơi đi:...................................................

Nơi đến:................................................


……………

…………...

………….

Nơi đi:...................................................

Nơi đến:................................................


……………

…………...

………….

Nơi đi:...................................................

Nơi đến:................................................


……………

…………...

………….

Nơi đi:...................................................

Nơi đến:................................................


……………

…………...

………….

Nơi đi:...................................................

Nơi đến:................................................


……………

…………...

………….

Nơi đi:...................................................

Nơi đến:................................................


……………

…………...

………….
- Vé người:....................................................Vé x..............................đ = .............................đ
- Vé cước:.....................................................Vé x...............................đ = .............................đ
- Phụ phí lấy vé bằng
- Điện thoại:..................................................Vé x...............................đ = ............................đ
- Phòng nghỉ:.................................................Vé x..............................đ = .............................đ
1- Phụ phí đi đường: cộng..........................................đồng
2- phụ phí lưu trú:
Lưu trú ở dọc đường: cộng...............................................đồng
Lưu trú ở nơi công tác: cộng.............................................đồng
Tổng cộng ngày công tác: cộng........................................đồngNgày.......tháng......năm 200

Duyệt

Duyệt

Thời gian lưu trú

Số tiền được thanh toán là:....................

được hưởng phụ cấp......................ngày
Người đi công tác
Phụ trách bộ phận
Kế toán trưởng

( Ký, họ tên)
( Ký, họ tên)
( Ký, họ tên)


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓