Mẫu nghị quyết Tổ chuyên môn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hiền Nhi
Ngày gửi: 19h:55' 13-08-2010
Dung lượng: 9.7 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
Phòng giáo dục và đào tạo văn chấn
Trường THCS Nậm Mười
----------***----------
Nghị quyết tổ chuyên môn
Tự nhiên


năm học 2009 - 2010
Tháng…../ 200
Lần:…..
Thời gian:……giờ…….phút, ngày………..tháng……..năm 200…
Thành phần:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Vắng……………….đ/c ( ghi rõ họ tên, lý do)
+ Có phép: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
+ Không phép:………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Người điều khiển:…………………………………………………………….
Nội dung sinh hoạt:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

Phân xếp loại giáo viên tháng…( Điền vào bảng xếp loại theo từng kỳ ở phía sau).
Cuộc họp kết thúc vào hồi:………..giờ…..phút cùng ngày.
Biên bản đã được thông qua trước tổ, mọi người đều nhất trí và đại diện kí tên dưới đây.
Tổ trưởng
Thư ký

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Xếp loại giáo viên hàng tháng và từng học kỳ

TT
Họ và tên
XL
T9
T
10
T
11
T
12
T1
HK I
T2
T3
T4
T5
HK II
CN

1
Nguyễn Hữu Điệp
CMSDTB

2
Dương T Nguyên
CMSDTB

3
Hà Trung Kiên
CMSDTB

4
Trần T Phương
CMSDTB

5
Hà Thị TIệm
CMSDTB

6
Trần Xuân Thuỷ
CMSDTB

7
Đặng Thị Lưu
CMSDTB


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓