Giáo án Hình 9 _ 2 cột

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:37' 10-08-2010
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn:
Ngày giảng: 9A: 9B:
Tuần 1 - Tiết 1:
§1. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ
ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG (tiết 1)
I/ Mục tiêu:
1. :
- HS cần nhận biết được các cặp tam giác vuông đồng dạng trong hình 1 tr 64 SGK.
2. :
- Biết thiết lập các hệ thức b2 = ab’, c2 = ac’, h2 = b’c’ và củng cố định lí Py-ta-go
a2 = b2 + c2
- Biết vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập.
3.Thái độ:
-
II/ Chuẩn bị:
- GV: Thước kẻ
- HS: : Ôn tập các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, định lí Py-ta-go.
Thước kẻ, êkê
III/ Các hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức: Sĩ số: 9A.............................; 9B...............................
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: Đặt vấn đề

GV: Ở lớp 8 chúng ta đã được học về “tam giác đồng dạng”. Chương I “Hệ thức lượng trong tam giác vuông” có thể coi như một ứng dụng của tam giác đồng dạng.
Nội dung của chương gồm:
- Một số hệ thức về cạnh, đường cao, hình chiếu của cạnh góc vuông trên cạnh huyền và góc trong tam giác vuông.
- Tỉ số lượng giác của góc nhọn, cách tìm tỉ số lượng giác của góc nhọn cho trước và ngược lại tìm một góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của nó bằng máy tính bỏ túi hoặc bảng lượng giác của góc nhọn.
Hôm nay chúng ta học bài đầu tiên là “Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông”.
Hoạt động 2: Tìm hiểu hệ thức giữa cạnh góc vuông và
hình chiếu của nó trên cạnh huyền

GV vẽ lên bảng và giới thiệu các kí hiệu trên hình- GV yêu cầu HS đọc định lí tr 65 SGK.


- GV:Cụ thể trong tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A, ta cã:b2 = ab’ hay AC2 = BC.HC
c2 = ac’ hay AB2 = BC.HB
? Để chứng minh đẳng thức
AC2 = BC.HC ta cần chứng minh như thế nào?
HS: AC2 = BC.HC
(

(
(ABC ~(HAC
- Yêu cầu HS tham khảo cách chứng minh trong SGK
- GV: Liên hệ giữa ba cạnh của tam giác vuông ta có định lí Py-ta-go. Hãy phát biểu nội dung định lí.
HS: Phát biểu định lí Pytago

1. Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền:


* Định lí 1: SGK – T65

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số hệ thức liên quan đến đường cao


Định lí 2.
GV yêu cầu HS đọc định lí 2 tr 65 SGK
GV: Với các quy ước ở hình 1, ta cần chứng minh hệ thức nào?
HS: Ta cần chứng minh
h2 = b’. c’
hay AH2 = HB . HC
(

(
(AHB ~(CHA
- Hãy “phân tích đi lên” để tìm hướng chứng minh
GV yêu cầu HS làm ? 1
HS: Xét tam giác vuông AHB và CHA có:
H1 = H2 = 900
A1 = C (cùng phụ với B)
((AHB ~(CHA (g – g)
(
(AH2 = HB . HC
GV: yêu cầu HS áp dụng định lí 2 và giải ví dụ 2 tr 66 SGK.
GV đưa hình 2 lên bảng phu


GV hỏi: Đề bài yêu cầu ta tính gì?ï
HS: đề bài yêu cầu tính đoạn AC.
- Trong tam giác vuông ADC ta đã biết những gì?
- Trong tam giác vuông ADC ta đã biết
AB = ED = 1,5m; BD = AE = 2,25m
Cần tính đoạn nào? Cách tính?
- HS: Cần tính đoạn BC.
- GV: - Trong tam giác vuông ADC ta đã biết những gì?
- Trong tam giác vuông ADC ta đã biết
AB = ED = 1,5m; BD = AE = 2,25m
- GV: Cần tính đoạn nào? Cách tính?
- Một HS
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓