Giáo án Hình học 8_2 cột chi tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:01' 10-08-2010
Dung lượng: 387.0 KB
Số lượt tải: 51
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn:
Ngày giảng: 8A: 8B:
Tuần1 - Tiết 1

CHƯƠNG 1: TỨ GIÁC
§1- TỨ GIÁC
MỤC TIÊU :
HS nắm định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, tổng các góc của tứ giác lồi
HS biết vẽ, biết gọi tên các yếu tố, biết tính số đo các góc của một tứ gíác lồi
HS biết vận dụng các kiến thức trong bài vào các tình huống thực tiễn đơn giản
CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS :
GV : Thước thẳng + bảng phu vẽ hình 1, hình 2 (SGK), BPï ghi ?2
HS : Thước thẳng
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
Ổn định tổ chức: Sĩ số: 8A.............; 8B...............
Kiểm tra bài cũ :
Nêu định nghĩa tam giác, chỉ ra các cạnh và các đỉnh , góc của tam giác đó
Nội dung bài mới:
Giáo viên
Học sinh

Hoạt động 1: Tìm hiểu định nghĩa

+GV treo bảng phụ có vẽ sẵn các hình như SGK và giới thiệu hình 1 là tứ giác và hình 2 không là tứ giác
Từ đó HS phát biểu định nghĩa
(GV dẫn dắt dựa trên hình vẽ để HS đưa ra định nghĩa)

Hình 1 Hình 2
+Cho HS trả lời câu hỏi ở ?1( Giới thiệu khái niệm tứ giác lồi.
+GV giới thiệu chú ý SGK/65: Khi nói đến tứ giác mà không nói gì thêm thì đó là tứ giác lồi.

+ Cho HS làm ?2 trang 65 SGK.
Yêu cầu HS làm bài theo nhóm ( Cử đại diện nhóm lên bảng trình bày.
Cho HS nhận xét, GV sửa bài.
+Qua bài tập này GV nhấn mạnh khái niệm đường chéo (là đoạn thẳng nối 2 đỉnh đối nhau), hai đỉnh kề nhau, đối nhau, hai cạnh kề nhau, đối nhau; góc, 2 góc đối nhau, điểm nằm trong, nằm ngoài tứ giác
1) Định nghĩa:
*Định nghĩa: (SGK/64)

A, B, C, D: các đỉnh
AB,BC,CD,DA: các cạnh
*Khái niệm tứ giác lồi: (SGK/65)
* Chú ý: (SGK/65)- HS thực hiện ?2 theo nhóm. Sau đó đại diện một nhóm lên rình bày lồ giải.

- HS nhận xétbài làm của bạn.


Hoạt động 2: Tìm hiểu về tổng các góc của tứ giác


- Cho HS làm ?3
- Cho HS vẽ tứ giác ABCD tùy ý. Hướng dẫn HS tính tổng các góc dựa vào tổng 3 góc của một tam giác

+Cho HS rút ra định lí về tổng các góc của tứ giác
2) Tổng các góc của một tứ giác
* Định lí: (SGK/65)

(A+(B+(C+(D = 3600
Củng cố:
+ Cho HS làm Bài tập 1/66 (SGK)
Tổ 1+2 làm a,b (hình 5), b (hình 6)
Tổ 3+4 làm c,d (hình 5), a (hình 6)
Yêu cầu HS giải thích để đưa ra số đo của x.

GV hướng dẫn lại cách tính.

+ Cho HS làm Bài tập 2/66 (SGK)
Cho HS đọc đề, vẽ hình, ghi GT,KL
Hướng dẫn HS tính các góc và đưa ra nhận xét về tổng các góc ngoài của 1 tứ giác


Bài tập 1/66:
Hình 5
a/ x = 3600-(1100+1200+800) = 500
b/ x = 3600-(900+900+900) = 900
c/ x = 3600-(650+900+900) = 1150
d/ x = 3600-(750+1200+900) = 750
Hình 6
a)
b) 10x = 3600 ( x=360

Bài tập 2/66 (SGK)

Trong tứ giác ABCD :
(D2= 3600 – ( 1200 + 750 + 900) = 750
Dựa vào tính chất 2 góc kề bù
((B1= 900; (A1= 1050; (C1= 600; (D1= 1050
((A1+(B1+(C1+(D1 = 3600
(Tổng các góc ngoài của 1 tứ giác bằng 3600


Hướng dẫn về nhà :
Làm các bài tập 2b,3,4,5 SGK/66,67
Học định nghĩa tứ giác, đlí về tổng các góc của 1 tứ giác
+ Hãy nhắc lại định nghĩa đường trung trực, nêu các chứng minh đoạn thẳng AC là đường trung trực của đoạn thẳng BD. Em tính góc B,D như thế nào?(2 góc B, D có bằng
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓