Đề KT học kỳ I toán 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:16' 26-07-2010
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 179
Số lượt thích: 0 người
Đề Kiểm tra học kỳ I
Môn: Toán 6
Thời gian: 90 phút
Đề bài
Câu 1: (2đ) Tìm số tự nhiên chia hết cho 8, cho 10, cho 15. Biết rằng số đó trong khoảng từ 300 đến 600.
Câu 2: (2đ) Thực hiện các phép tính:
a) 127 – 18.(5 + 6)
b) 26 +7.(4 – 12);
c) 235 – 476 – 100 + 670
d) 126 – (- 4) +7 - 20
Câu 3: (2đ)Tìm x, biết:
a) – 13x = 39;
b) 2x - (- 17) = 15.
Câu 4: (4đ)
Vẽ hai dường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Lấy A thuộc tia Ox, B thuộc tia Ot, C thuộc tia Oy, D thuộc tia Oz sao cho OA = OC = 3cm, OB = 2cm, OD = 2OB.


Đáp án và biểu điểm
Câu
Đáp án
Điểm

1
(2đ)


Tìm BCNN(8,10,15) = 23.3.5 = 120
1đ


Tìm các bội chung của 8,10 và 15 bằng cách nhân BCNN(8,10,15) với 0, 1, 2, 3, 4, 5…
BC(8,10,15) = {0; 120; 240; 360; 480; 600; …}
0,75đ


Các số cần tìm là 360, 480
0,25đ

2
(2đ)

a)
127 – 18.(5 + 6) = 127 – 18.11 = 127 – 198 = 71
0,5đ

b)
26 +7.(4 – 12) = 26 + 7.(- 8) = 26 – 56 = - 30
0,5đ

c)
235 – 476 – 100 + 670 = 329
0,5đ

d)
126 – (- 4) +7 – 20 = 126 + 4 + 7 – 20 = 117
0,5đ

3
(2đ)

a)
– 13x = 39
x = 39 :(- 13)
x = -3

0,5đ
0,5đ

b)
2x - (- 17) = 15
2x + 17 = 15
2x = 15 – 17
2x = - 2
x = -1

0,5đ


0,5đ

4
(4đ)


- Vẽ đúng xy và zt cắt nhau tại O
0,5đ


- Vẽ đúng điểm A
0,75đ


- Vẽ đúng điểm C
0,75đ


- Vẽ đúng điểm B
1đ


- Vẽ đúng điểm D
1đ


 
Gửi ý kiến