Mau xep loai giao vien 2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:38' 21-07-2010
Dung lượng: 60.7 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
Học kỳ….năm học………….
Tổ chuyên môn:………………………..
Trường:…………………………….
Căn cứ vào Công văn số 151/SGD&ĐT-TCCB ngày 08/03/2010 của Sở GD&ĐT; công văn số /PGD&ĐT-TCCB ngày 19/04/2010 của phòng GD&ĐT Văn Chấn về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên trong các trường mầm non, phổ thông và các trung tâm;
Căn cứ vào nội quy (quy chế) hoạt động của đơn vị đã được thông qua Hội nghị CNVC năm học ………………….;
Hôm nay, ngày ……tháng…...năm……...
Tổ………………………………..gồm………/…….(vắng:…………………………) đã tiến hành nhận xét, đánh giá, xếp loại học kỳ… từng giáo viên trong tổ theo các lĩnh vực công tác; kết quả cụ thể như sau:
(Đánh giá lần lượt từng cá nhân trong tổ; ghi rõ các ý kiến nhận xét về ưu, khuyết điểm từng thành viên và bản thân cá nhân; cho điểm, xếp loại từng cá nhân).
A- Giáo viên trong biên chế
1- Ông (bà)……………………………….….; Xếp loại:…………………..
ý kiến nhận xét:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2- …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
B- Giáo viên hợp đồng trong biên chế
1- Ông (bà)……………………………….….; Xếp loại:…………………..
ý kiến nhận xét:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2- …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
(Kèm theo bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại từng cá nhân của tổ chuyên môn).
Kết thúc vào hồi……….h……phút cùng ngày.
Biên bản được được thông qua và lập thành 02 bản có giá trị như nhau (nhà trường 1 bản, lưu ở tổ chuyên môn 1 bản./.
Chữ ký của các thành viên trong tổ
(Có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của từng thành viên trong tổ tham dự cuộc họp)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
Năm học………….
Trường:…………………………….

Căn cứ vào Công văn số 151/SGD&ĐT-TCCB ngày 08/03/2010 của Sở GD&ĐT; công văn số /PGD&ĐT-TCCB ngày 19/04/2010 của phòng GD&ĐT Văn Chấn về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên trong các trường mầm non, phổ thông và các trung tâm;
Căn cứ vào nội quy (quy chế) hoạt động của đơn vị đã được thông qua Hội nghị CNVC năm học ………………….;
Hôm nay, ngày ……tháng…...năm……...
Tổ Tư vấn của………………………………………..…………………………
gồm………/……….(vắng:………………………………………………………………………) đã tiến hành nhận xét, đánh giá, xếp loại cả năm từng giáo viên trong đơn vị; kết quả cụ thể như sau:
(Đánh giá lần lượt từng cá nhân trong từng tổ CM dựa trên kết quả đánh giá xếp loại của từng tổ; ghi rõ các ý kiến nhận xét về ưu, khuyết điểm từng thành viên và bản thân cá nhân; cho điểm, xếp loại từng cá nhân).
A- Giáo viên trong biên chế
1- Ông (bà)……………………………….….; Xếp loại:…………………..
ý kiến nhận xét:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2- …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
B- Giáo viên hợp đồng trong biên chế
1- Ông (bà)……………………………….….; Xếp loại:…………………..
ý kiến nhận xét:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2- …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
(Kèm theo bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại từng cá nhân trong nhà trường).
Kết thúc vào hồi……….h……phút cùng ngày.
Biên bản được được thông qua và lập thành 02 bản có giá trị như nhau (nhà trường 1 bản, nộp cấp trên trực tiếp 1 bản./.
Chữ ký của các thành viên trong tổ
(Có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của từng thành viên trong tổ tham dự cuộc họp)


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓