Tiết 65. Ôn tập chương 4_ĐS 7

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:20' 20-04-2010
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
nhiệt liệt chào mừng Các thầy giáo, cô giáo
dự gìơ hội giảng cấp trường
năm học 2009-2010
I. Lý thuyết:
1. Cộng, trừ đa thức, đa thức một biến:
Ví dụ 1: Cho hai đa thức :
P(x) = 2x5 + 5x4 - x3 + x2 - x - 1
Q(x) = - x4 + x3 + 5x + 2
Hãy tính tổng của chúng
Giải:
Cách 1: Cộng hai đa thức một biến theo ``hàng ngang``
P(x) + Q(x)
= (2x5 + 5x4 - x3 + x2 - x - 1) +(-x4 + x3 + 5x + 2)
= 2x5 + 5x4 - x3 + x2 - x -1
= 2x5 +(5x4 - x4) +(-x3 + x3) + x2 +(-x+5x) +(-1+2)
= 2x5
Cách 2: Cộng đa thức một biến theo hàng dọc
P(x) = 2x5 + 5x4 - x3 + x2 - x - 1
+
Q(x) = - x4 + x3 +5x +2
P(x) + Q(x) =
2x5
+4x4
+ x2
+4x
+1
Lưu ý :
khi cộng hai đa thức một biến theo cột dọc cần:
+ Sắp xếp các hạng tử của hai đa thức cùng theo luỹ thừa giảm(hoặc tăng) của biến.
+ Đặt các đơn thức đồng dạng ở cùng một cột
+ thực hiện phép cộng theo cột dọc tương tự như
cộng các số
+ Khi đặt đa thức thứ nhất, nếu khuyết hạng tử
của luỹ thừa bậc nào ta cần ``cách`` hạng tử
của luỹ thừa bậc đó.
- x4 + x3 + 5x +2
+ 4x4
+ x2
+ 4x
+1
Vậy cần lưu ý điều gi khi cộng 2 đa thức một biến?
Ví dụ 2: Cho hai đa thức :
M(x) = x4 - x2 + 5x3 + x - 0,5
N(x) = 3x4 - 5x2 - x - 2,5
Hãy tính M(x) - N(x)
Cách 1:
= (x4 - x2 + 5x3 + x - 0,5) - (3x4 - 5x2 - x - 2,5 )
M(x) - N(x)
= x4 - x2 + 5x3 + x - 0,5
= (x4 - 3x4 ) +5x3 +(- x2 + 5x2) + (x+x) +(-0,5 + 2,5)
= -2x4 + 5x3 + 4x2 + 2x + 2
Cách 2:
M(x) = x4 + 5x3 - x2 + x - 0,5
N(x) = 3x4 - 5x2 - x - 2,5
-
M(x) - N(x) =
Giải:
- 3x4
+ 5x2
+ x
+ 2,5
-2x4
+5x3
+ 4x2
+ 2
+2x
2. Nghiệm của đa thức một biến:
Khi nào số x = a là nghiệm của đa thức P(x) ?
Nếu tại x = a đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc x = a) là một nghiệm của đa thức đó.
Muốn kiểm tra một số a có phải là nghiệm của đa thức P(x) hay không ta làm thế nào?
II. Bài tập:
Nên x = 0 là nghiệm của P(x)
Nên x = 0 không là nghiệm của Q(x)
Bài tập 63: Cho hai đa thức :
M(x) = 5x3 + 7x4 - x2 + 3x2 - x3 - x4 + 1 - 4x

Sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo luỹ
thừa giảm của biến.
b) Tính M(1) và M(-1)
c) Chứng tỏ rằng đa thức trên không có nghiệm
a) M(x) = x4 + 2x2 + 1
Giải:
b) M(1) =
1 + 2 + 1 =
4
M(-1) =
1 + 2 + 1 =
4
Nên M(x) = x4 + 2x2 + 1 > 0 với mọi x, do đó
đa thức trên không có nghiệm.
14 + 2.12 + 1 =
( - 1)4 + 2.(-1)2 + 1 =
Bài tập 65: Trong các số cho bên phải mỗi đa thức, số nào là nghịêm của đa thức đó?
b) B(x) = 3x + ;
Làm thế nào để kiểm tra xem một số a có phải là nghiệm của đa thức P(x)?
- Tính thử:
A(3) = 2.3 - 6 = 0
=> 3 là nghiệm.
- Dự đoán: 3 là nghiệm của A(x)
GHI NHỚ

Hướng dẫn tự học :
+ Nắm chắc cách cộng,(trừ) hai đa thức,
cộng, trừ đa thức một biến; cách tìm nghiệm của
đa thức một biến.
+ Rèn kĩ năng cộng (trừ ) hai đa thức một biến
+ Làm bài tập 64 (SGK); 56, 57 (SBT)
+ Xem lại các kiến thức Đại số đã học ở HK I

 
Gửi ý kiến