HD kiem tra danh gia xep loai thi dua Đội

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:24' 25-02-2010
Dung lượng: 125.0 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
Liên đội trường THSơn Lương
Bảng theo dõi, xếp loại thi đua
Tuần: ....Lớp :......Học kì I : Năm học 2009 - 2010Thứ 2
Hoạt động
Nhận xét, đánh giá
Cho điểm
Ghi chú


Xếp hàng vào lớp, ra về

Đi học muộn

Trực nhật vệ sinh

Đeo khăn quàng đỏ

Truy bài đầu giờ

Hát đầu tiết 1, tiết 3

Thể dục giữa giờ


Thứ 3
Xếp hàng vào lớp, ra về

Đi học muộn

Trực nhật vệ sinh

Đeo khăn quàng đỏ

Truy bài đầu giờ

Hát đầu tiết 1, tiết 3

Thể dục giữa giờ


Thứ 4
Xếp hàng vào lớp, ra về

Đi học muộn

Trực nhật vệ sinh

Đeo khăn quàng đỏ

Truy bài đầu giờ

Hát đầu tiết 1, tiết 3

Thể dục giữa giờ


Thứ 5
Xếp hàng vào lớp, ra về

Đi học muộn

Trực nhật vệ sinh

Đeo khăn quàng đỏ

Truy bài đầu giờ

Hát đầu tiết 1, tiết 3

Thể dục giữa giờ


Thứ 6
Xếp hàng vào lớp, ra về

Đi học muộn

Trực nhật vệ sinh

Đeo khăn quàng đỏ

Truy bài đầu giờ

Hát đầu tiết 1, tiết 3

Thể dục giữa giờ


Thứ 7
Xếp hàng vào lớp, ra về

Đi học muộn

Trực nhật vệ sinh

Đeo khăn quàng đỏ

Truy bài đầu giờ

Hát đầu tiết 1, tiết 3

Thể dục giữa giờ
Cộng điểm trong tuần( Đội cờ đỏ theo dõi, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, tổng hợp điểm đạt được của lớp mình theo dõi hàng ngày, từng tuần nộp cho lớp trực tuần vào cuối buổi học ngày thứ 6 để lớp trực tuần xếp loại chung. )
Ngày ...tháng ...năm...
Người đi kiểm tra.
( Kí, ghi rõ họ tên)


Liên đội trường TH Sơn Lương
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại thi đua lớp
Theo tuần - Học kì I : Năm học : 2009 - 2010

Nề nếp xếp hàng vào lớp: ( Điểm tối đa: 10 điểm)
- Xếp hàng ngay ngắn, thẳng hàng, nghiêm túc : 10điểm.
- Xếp hàng nghiêm túc, hàng chưa thẳng : 6 điểm
- Xếp hàng chưa nghiêm túc, hàng chưa thẳng : 3 điểm
- Không xếp hàng vào lớp. : 0 điểm
2. Đi học muộn.
- Không bạn nào đi học muộn : 10 điểm
- Đi học muộn 1 - 2 lượt : 8 điểm
- Đi học muộn 3 - 4 lượt : 6 điểm
- Đi học muộn 5- 6 lượt : 3 điểm
-
 
Gửi ý kiến