Vật lý 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:33' 11-01-2010
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
Tuần:
Soạn:
Dạy:
 Tiết 6: bài tập vận dụng định luật ôm


I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập đơn giản về đoạn mạch gồm nhiều nhất là 3 điện trở
2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng giải bài tập đúng phương pháp
3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác học tập
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Bảng liệt kê các giá trị U, I định mức của 1 số dụng cụ dùng điện trong gia đình với nguồn điện 110V, 220V
2. Học sinh: Học và làm bài tập
III. Tổ chức các hoạt động dạy và học:
1. định Lớp - Kiểm tra sĩ số:..............................................................................................
2. Kiểm tra bài cũ: Đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song, U và I có đặc điểm gì? Viết công thức tính Rtđ của đoạn mạch đó? Khi đó I có quan hệ như thế nào với điện trở của nó
3. Tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh:

Trợ giúp của giáo viên
Hoạt động học của học sinh

HĐ1: Giải bài tập 1
- YC nghiên cứu đề bài
? R1 và R2 được mắc với nhau như thế nào
? Ampe kế và Vôn kế đo những đại lượng vật lý nào trong mạch
- YC tóm tắt
? Biết U giữ 2 đầu đoạn mạch và I trong mạch chính, vận dụng công thức nào để tính Rtđ
? Vận dụng công thức nào để tính R2 khi biết Rtđ và R1
- YC giải bài tập
- Gọi 2 học sinh lên bảng làm
- Theo dõi, giúp đỡ học sinh
- Hướng dẫn học sinh thảo luận


- YC tìm cách giải khác với ý b -> Trình bày


HĐ2: Giải bài 2
- YC đọc đề
- YC 1 học sinh lên bảng tóm tắt
- YC tự làm bài theo định hướng SGK
- Quan sát, giúp đỡ học sinh
- YC tìm cách giải khác với ý b -> Trình bày -> Về nhà làm theo cách 2


HĐ3: Giải bài tập 3
- YC nghiên cứu đề bài
? R2 mắc như thế nào với R3
? R1 mắc như thế nào với đoạn mạch MB
- YC tóm tắt
- YC viết công thức tính Rtđ theo R1 và RMB ; công thức tính RMB
- YC làm ý a vào vở
- Gọi 1 học sinh lên bảng làm ý a
- Hướng dẫn thảo luận

- YC làm ý b
? Viết công thức tính I1 -> tính I1


? Viết công thức tính UMB -> tính UMB- YC tính I2; I3- Hướng dẫn thảo luận -> tìm cách giải khác đối với ý b
Bài 1:
- Đọc đề + quan sát H 6.1 -> trả lời các câu hỏi của giáo viên -> tóm tắt
T2:
R1 nt R2; R1 = 5 Ω; U = 6 V; I = 0,5 A
a, Rtđ = ?
b, R2 = ?
- Trả lời các câu hỏi của giáo viên

- Giải bài -> thảo luận
Giải:
a, Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
Rtđ = = = 12 ( Ω )
b, Điện trở R2 có giá trị là:
R2 = Rtđ - R1 = 12 - 5 = 7 ( Ω )
- HĐ nhóm
 
Gửi ý kiến