BB đánh giá, XL GV học kỳ_Mẫu 4a

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:38' 07-01-2010
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên bản đánh giá xếp loại giáo viên hàng tháng
Học kỳ: ……… Năm học: 2008 – 2009
Tổ chuyên môn: Tự nhiên
Trường: THCS Nậm Mười

Căn cứ vào công văn số 90/SGD - ĐT – TCCB ngày 20 tháng 9 năm 2008 của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời đánh giá, xếp loại giáo viên trong các trường mầm non, phổ thông và các trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT.
Căn cứ vào nội quy ( quy chế) hoạt dộng của đơn vị đã được thông qua hội nghị CNVC năm học 2008 – 2009
Hôm nay, ngày …….tháng…….năm 2009
Tổ: Tự nhiên gồm ………/……người
( Vắng…………………………………………………………...…………..)
đã tiến hành nhận xét, đánh giá, xếp loại học kỳ……..từng giáo viên trong tổ theo 03 lĩnh vực công tác; kết quả cụ thể như sau:
1. Ông (bà)………………………………..; tổng số điểm:……….; xếp loại:……….
ý kiến nhận xét:……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Ông (bà)………………………………..; tổng số điểm:……….; xếp loại:……….
ý kiến nhận xét:……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Ông (bà)………………………………..; tổng số điểm:……….; xếp loại:……….
ý kiến nhận xét:……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Ông (bà)………………………………..; tổng số điểm:……….; xếp loại:……….
ý kiến nhận xét:……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. Ông (bà)………………………………..; tổng số điểm:……….; xếp loại:……….
ý kiến nhận xét:……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Ông (bà)………………………………..; tổng số điểm:……….; xếp loại:……….
ý kiến nhận xét:……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Cuộc họp kết thúc vào hồi………h………phút cùng ngay.
Biên bản được thông qua và lập thành ba bản có giá trị như nhau( nhà trường 1 bản, lưu ở tổ chuyên môn 1 bản, nộp về Phòng GD & ĐT 1 bản)
Tổ trưởng

Người ghi biên bản

Chữ ký của các thành viên trong tổ
( Có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của từng thành viên trong tổ tham dự cuộc họp) 
Gửi ý kiến