Trình tự Hội nghị CN VC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:40' 07-01-2010
Dung lượng: 20.0 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người


Nội dung trình tự tổ chức hội nghị
công nhân viên chức ký cam kết trách nhiệm


1/ Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời đoàm chủ tịch , thư ký lên làm việc.
2/ Đoàn chủ tịch( Hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, đại biểu chi bộ ...) Thư ký hội nghị ( thư ký hội đồng).
1 người điều khiển chương trình
1 người ( Hiệu trưởng) đọc diễn văn khai mạc.
Thư ký hội nghị.
3/ Đoàn học sinh đến chào mừng hội nghị ( tặng hoa, văn nghệ ...)
4/ Hiệu trưởng đọc báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ năm học mới.
5/ Chủ tịch công đoàn đọc báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động công đoàn năm học mới.
6/ Tham luận ( Đại biểu cán bộ giáo viên - công nhân viên đọc báo cáo tham luận ) từ 2 - 3 báo cáo nội dung tham luận do nhà trường chỉ định từ trước.
7/ Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến. ( có đáp từ)
8/ Một đồng chí trong đoàn chủ tịch thông qua văn bản cam kết giữa hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn.
Mời hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn lên ký cam kết.
9/ Bầu ban thanh tra nhân dân ( ban thanh tra nhân dân có từ 3 - 5 người) có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có uy tín ... nhiệm kỳ 2 năm được tập thể CB - CNVC bầu bằng phiếu kín. Hiệu trưởng, hiệu phó không tham gia trong ban thanh tra nhân dân.
10/ Báo cáo kết quả thi đua năm trước, phát động phong trào thi đua.
11/ Mời đại biểu cấp trên trao phần thưởng thi đua ( nếu có).
12/ Thư ký hội nghị thông qua nghị quyết.
13/ bế mạc hội nghị ( đọc diễn văn bế mạc).


 
Gửi ý kiến