Đề KTC HK I toán 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:52' 30-11-2009
Dung lượng: 127.5 KB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009-2010
MÔN: TOÁN LỚP 8
Thời gian 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (1 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 3a - 3b + a2 – ab b) x3 – 2x2 + x

Câu 2: (1 điểm). Rút gọn phân thức sau:  

Câu 3: (2 điểm). Thực hiện phép tính:
a)  b) 

Câu 4: (0,5 điểm). Chứng minh biểu thức Q = 4x2 + 4x + 2  1 với mọi xR.

Câu 5: (0,5 điểm). Tính giá trị của biểu thức M = x2 – 4xy + 4y2 tại x = 16 và y = 3

Câu 6: (1,5 điểm). Cho phân thức P =
Tìm giá trị của x để phân thức P được xác định.
Rút gọn phân thức P.
Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức P = 2.

Câu 7: (1 điểm). Tính diện tích của tam giác cân biết cạnh đáy bằng 6cm và cạnh bên bằng 5cm.

Câu 8: (2,5 điểm).
Cho hình bình hành ABCD có BC = 2AB và góc B = 600. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của BC và AD.
Chứng minh tứ giác ECDF là hình thoi.
Tính số đo của góc AED.

----------------------------------Hết--------------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2009- 2010
MÔN : TOÁN LỚP 8
----------------------(((---------------------

Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1
 a) 3a - 3b + a2 - ab
= (3a - 3b) + (a2 - ab)
= 3(a - b) + a(a - b)
= (a - b)(3 + a)
b) x3 – 2x2 + x
= x( x2 – 2x2 + 1)
= x( x – 1)2


0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm

Câu 2

 
0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 3

Câu3
 a)


b) 

0,25 điểm


0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm


Câu 4
Ta c ó: Q = 4x2 + 4x + 2
Q = 2x)2 + 2.2x.1 + 121 = (2x + 1)2 + 1
Do (2x + 1)2  0
nên: (2x + 1)2 + 1  1 với mọi xR.

0,25 điểm

0,25 điểm


Câu 5
 Ta có: M = x2 – 4xy + 4y2 = ( x – 2y)2
Thay x = 16; y = 3 vào tính được M = (16 – 2.3)2 = 100
0,25 điểm
0,25 điểm


Câu 6
 a) Phân thức P = xác định khi và chỉ khi x- 20
x 2
Vậy khi x 2 thì phân thức P = xác định.
b) Phân thức P =
=
c) Giá trị của P = 2 Vậy khi x = -1 thì giá trị của P = 2

0,25 điểm

0,25 điểm0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm
Câu 7
Tam giác ABC cân tại A, gọi H là trung điểm BC, nên AHBC
Theo bài ra, ta có:

Tam giác ABH vuông tại H, áp dụng định lí Pytago:
AB2 = AH2 + HB2
AH2 = AB2 – HB2
AH2 = 52 – 32 = 25 – 9 = 16
AH2 = = 4 (cm)
Vậy SABC = (cm2).0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm


Câu 8
GT
Hình bình hành ABCD
 
Gửi ý kiến