TC toán 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:03' 28-11-2009
Dung lượng: 518.5 KB
Số lượt tải: 57
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn:..............
Ngày giảng: 7A:...............; 7B:................
Tuần 1 - Tiết 1
CÁC PHÉP TÍNH VỀ SỐ HỮU TỈ
I/ Mục tiêu
1. Kiến thức:
-Hs nắm vững các qui tắc cộng trừ số hữu tỉ, biết qui tắc “chuyển vế” trong tập hợp số hữu tỉ
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng làm các phép cộng, trừ số hữu tỉ nhanh và đúng
3.Thaùi ñoä
- Rèn tính cẩn thận, chính xác trong tính toán.
II/ Chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Bảng phụ
2. Học sinh:
- Ôn lại quy tắc cộng, trừ số hữu tỉ và quy tắc chuyển vế.
III/ Các hoạt động dạy học
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: Lý thuyết


- GV giới thiệu nội dung bài học xoay quanh việc thực hiện các phép tính về số hữu tỉ. Trong tiết học hôm nay chúng ta tập trung vào phép cộng và trừ các số hữu tỉ.
? Với hai số hữu tỉ 
ta có quy tắc cộng như thế nào?
- Yêu cầu 2 HS lên bảng viết công thức cộng và trừ hai số hữu tỉ x, y trên.

? Em hãy phát biểu quy tắc “chuyển vế”?
- GV nhắc lại các nội dung kiến thức về phép cộng và trừ số hữu tỉ.


I/ Lý thuyết


* 

* Với mọi x, y, z ( Q: x + y = z
( x = z – y


Hoạt động 2: Luyện tập


Bài 1: Tính

- Yêu cầu HS làm bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS làm bài.
- Gọi 2 HS lên bảng trình bày lời giải.
- GV cho HS nhận xét bài làm của bạn.
Bài 2: Tìm x, biết:

- GV phân công mỗi dãy HS làm một câu. Sau đó gọi đại diện 2 HS lên bảng làm bài.
- GV cho HS nhận xét, thống nhất kết quả.
Bài 2: Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng: (hôïp taùc nhoùm)
a

b

a+b

a-b


-4
0

- GVcho các nhóm nhận xét chéo kết quả.
- Cho HS cả lớp thống nhất đáp án.
II/ Luyện tập
Bài 1:

Bài 2:


a

b

a+b

a-b


-4
0


4. Luyện tập - Củng cố
- GV nhắc lại cách cộng, trừ các số hữu tỉ và quy tắc chuyển vế.
- Lưu ý HS về dấu của phép tính và dấu của hạng tử khi thực hiện phép cộng, trừ các số hữu tỉ.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Xem lại bài.
- Ôn cách nhân, chia số hữu tỉ.Ngày soạn:..............
Ngày giảng: 7A:...............; 7B:................
Tuần 2 - Tiết 2
CÁC PHÉP TÍNH VỀ SỐ HỮU TỈ
I/ Mục tiêu
1. Kiến thức:
-Hs nắm vững các qui tắc nhân, chia số hữu tỉ
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng làm các phép nhân, chia số hữu tỉ nhanh và đúng
3.Thaùi ñoä
- Rèn tính cẩn thận, chính xác trong tính toán.
II/ Chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Bảng phụ, phiếu học tập.
2. Học sinh:
- Ôn lại quy tắc nhân, chia số hữu tỉ và quy tắc chuyển vế.
III/ Các hoạt động dạy học
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: Lý thuyết

- Với x = y = hãy viết công thức biểu thị quy tắc nhân, chia số hữu tỉ?


- Cho HS nhận xét.
- Yêu cầu HS phát biểu các công thức đó thành lời.

Với x = y = ta có:Hoạt động 2: Luyện tập

Bài 1: Tính
a
b)
_ GV nêu đề bài toán. Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- 2 HS lên
 
Gửi ý kiến