Đại số 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:55' 26-11-2009
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn:
Ngày giảng: 7A: 7B:
Tuần 1 - Tiết 1
§1. TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
I . Mục tiêu :
- HS hiểu được khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ. Bước đầu nhận biết được các mối quan hệ giữa các tập hợp số: N Z Q.
- HS biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh hai số hữu tỉ.
II . Chuẩn bị :
1. GV: Bảng phụ ghi sơ đồ quan hệ giữa 3 tập hợp số: N, Z, Q và các bài tập.
Thước thẳng có chia khoảng, phấn màu.
2. HS: Ôn tập các kiết thức: phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, quy đồng mẫu các phân số, so sánh số nguyên, so sánh phân số, biểu diễn số nguyên trên trục số.
Thước thẳng có chia khoảng.
III . Tiến trình dạy học
1. Ổn định tổ chức: Sĩ số: 7A:..............; 7B:....................
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1

- GV giới thiệu chương trình Đại số lớp 7 (4 chương)
- GV nêu các yêu cầu sách, vỡ, dụng cụ học tập, ý thức và phương pháp học tập bộ môn Toán
- GV giới thiệu sơ lược về chương I: Số hữu tỉ – Số thực


Hoạt động 2: 1/ Số hữu tỉ

Giả sử ta có các số:
3 ; -0,5 ; 0 ; ; .


? Em hãy viết mỗi số trên thành ba phân số bằng nó.
? Có thể viết mỗi số trên thành bao nhiêu phân số bằng nó?
- HS: Có thể viết mỗi số trên thành vô số phân bằng nó.
(Sau đó GV bổ sung vào cuối các dãy số dấu…)
- GV: Ở lớp 6 ta đã biết: Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số, số đó được gọi là số hữu tỉ.
Vậy các số trên: 3 ; -0,5 ; 0 ; ; đều là số hữu tỉ.
Vậy thế nào là số hữu tỉ?
GV: giới thiệu: tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu là Q

- GV yêu cầu HS làm  ?1 .
- HS:


* ĐN: Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số với a, b Z; b 0
Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu là Q
 ?1 
0,6 = 

? Vì sao các số 0,6 ; -1,25 ; là các số hữu tỉ?


Các số trên là số hữu tỉ (theo định nghĩa).

- GV yêu cầu HS làm  ?2 
? Số nguyên a có là số hữu tỉ không ? Vì sao?
? Số tự nhiên n có là số hữu tỉ không ? Vì sao?

? Vậy em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các tập hợp số: N , Z , Q ?
- GV giới thiệu sơ đồ biểu thị mối quan hệ giữa ba tập hợp số (trong khung trang 4 SGK)
- GV yêu cầu HS làm bài 1 (trang 7 SGK)


 ?2  Với a Z
Thì a=
Với n Z
Thì n = 

N; 
( sơ đồ)
Bài 1 (tr 7 SGK)
-3 ( N ; -3 ( Z ; -3 ( Q;
( Z ; ( Q;
N (  Z (  Q

Hoạt động 3: 2/ Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

- GV: Vẽ trục số
? Hãy biểu diễn các số nguyên –2 ; -1 ; 2 trên trục số
Tương tự như đối với số nguyên, ta có thể biểu diễn mọi số hữu tỉ trên trục số.


Ví dụ 1: biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.
GV: yêu cầu HS đọc VD1 SGK, sau khi HS đọc xong, GV thực hành trên bảng, yêu cầu HS làm theo
- HS đọc SGK cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
(Chú ý: Chia đoạn thẳng đơn vị theo mẫu số; xác định điểm biểu diễn số hữu tỉ theo tử số).
Ví dụ 2: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
- Viết dưới dạng phân số có mẫu dương
- Chia đoạn thẳng đơn vị thành mấy phần
 
Gửi ý kiến