Chuyên đề UD bản đồ tư duy (P2)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:57' 16-04-2013
Dung lượng: 15.4 MB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
I. Trong dạy học
1. Sử dụng vào việc giới thiệu tổng quan môn học
2. Sử dụng trong các hình thức kiểm tra :
3. Sử dụng vào hình thành kiến thức mới:
4. Sử dụng trong việc củng cố kiến thức(1 phần, 1 bài, 1 chương…)
5. Sử dụng trong tổng kết, ôn tập hệ thống hóa kiến thức:
D. ỨNG DỤNG BĐTD TRONG DH VÀ CT QUẢN LÝ
Ví dụ 3: Khi dạy xong chương Rễ – Sinh học 6
Biên soạn: Lê Thanh – TH&THCS Thanh Lương
D. ỨNG DỤNG BĐTD TRONG DẠY HỌC VÀ CT QUẢN LÝ
II.Trong công tác quản lý
1. Sử dụng BĐTD để lập kế hoạch công tác.
Việc sử dụng BĐTD lập kế hoạch giúp cán bộ chỉ đạo( giáo viên chủ nhiệm, cán bộ quản lý…) có cái nhìn tổng quát toàn bộ kế hoạch từ chỉ tiêu, phương hướng, biện pháp,…
- Làm nổi bật trọng tâm công việc.
- Dễ theo dõi quá trình thực hiện
- Nhìn được tổng thể nên không bỏ sót việc
- Dễ bổ sung thêm các chỉ tiêu, biện pháp,…so với việc viết kế hoạch theo cách thông thường với các dòng chữ
Biên soạn: Lê Thanh – TH&THCS Thanh Lương
XD XHHT XÃ THANH LƯƠNG
Biên soạn: Lê Thanh – TH&THCS Thanh Lương
Biên soạn: Lê Thanh – TH&THCS Thanh Lương
Biên soạn: Lê Thanh – TH&THCS Thanh Lương
16 April 2013
TS Trần Đình Châu, TS Đặng Thu Thủy
14
Biên soạn: Lê Thanh – TH&THCS Thanh Lương
D.ỨNG DỤNG BĐTD TRONG DẠY HỌC VÀ CT QUẢN LÝ
II.Trong công tác quản lý
1. Sử dụng BĐTD để lập kế hoạch công tác.
2. Bản đồ tư duy trong công tác báo cáo:
- BĐTD giúp tiết kiệm thời gian báo cáo của Thủ trưởng tại các cuộc họp, làm cho nội dung họp được ngắn gọn, góp phần khắc phục được ở một vài nơi còn kéo dài các cuộc họp.
Trình bày báo cáo bằng BĐTD sẽ làm nổi bật được trọng tâm, chỉ rõ được các giải pháp chủ yếu, phát huy được các ý tưởng, sáng kiến trí tuệ tập thể cán bộ, giáo viên trong trường qua việc phát triển thêm các nhánh.
Giới thiệu về cơ cấu tổ chức nhân sự, về cấu trúc nhà trường một cách khoa học
Biên soạn: Lê Thanh – TH&THCS Thanh Lương
Biên soạn: Lê Thanh – TH&THCS Thanh Lương
D.ỨNG DỤNG BĐTD TRONG DẠY HỌC VÀ CT QUẢN LÝ
II.Trong công tác quản lý
1. Sử dụng BĐTD để lập kế hoạch công tác.
2. Bản đồ tư duy trong công tác báo cáo:
3. BĐTD đối với tổ, nhóm chuyên môn:
- BĐTD giúp đổi mới việc họp tổ, nhóm chuyên môn:
- Một BĐTD do các thành viên của tổ, nhóm thảo luận và cùng thiết kế ngay tại cuộc họp sẽ phát huy được trí tuệ tập thể, giúp cả tổ, nhóm tìm được các biện pháp, cách thức tổ chức dạy học các bài khó, trao đổi kinh nghiệm chủ nhiệm, ra đề kiểm tra,… một cách có hiệu quả nhất.
Biên soạn: Lê Thanh – TH&THCS Thanh Lương
Biên soạn: Lê Thanh – TH&THCS Thanh Lương
Biên soạn: Lê Thanh – TH&THCS Thanh Lương
Biên soạn: Lê Thanh – TH&THCS Thanh Lương
Biên soạn: Lê Thanh – TH&THCS Thanh Lương
Biên soạn: Lê Thanh – TH&THCS Thanh Lương
D.ỨNG DỤNG BĐTD TRONG DẠY HỌC VÀ CT QUẢN LÝ
II.Trong công tác quản lý
1. Sử dụng BĐTD để lập kế hoạch công tác.
2. Bản đồ tư duy trong công tác báo cáo:
3. BĐTD đối với tổ, nhóm chuyên môn:
4. Đối với các hoạt động GD khác
Biên soạn: Lê Thanh – TH&THCS Thanh Lương
Biên soạn: Lê Thanh – TH&THCS Thanh Lương
Biên soạn: Lê Thanh – TH&THCS Thanh Lương
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓