Bài Giảng Giáo Án Sử 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoa Đào
Ngày gửi: 13h:51' 21-03-2013
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
Tiết 29
Bài 20 PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á (1918-1939)
1. MỤC TIÊU:
1.1. Kiến thức:
- Nắm được những nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á trong những năm 1918-1939.
- Cách mạng Trung Quốc (1919-1939 ) diễn ra như thế nào?
- Nét chung của phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á.
1.2. Kĩ năng:
- Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng tranh ảnh, bản đồ để hiểu lịch sử.
- Biết cách khai thác tư liệu, tranh ảnh lịch sử để nhận biết bản chất của sự kiện lịch sử.
1.3. Thái độ:
- Bồi dưỡng nhận thức về tính tất yếu của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, CNĐQ của các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc nhằm giành lại độc lập dân tộc.
- Thấy được những nét tương đồng và sự gắn bó trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của các nước ở khu vực Đông Nam Á.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP:
- Những nét chung về phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á.
- Phong trào cách mạng ở Trung Quốc.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. GV: Bảng phụ, Lược đồ Châu Á.
3.2. HS:
4. TIẾN TRÌNH HỌC TẬP
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện
4.2. Kiểm tra miệng:
? Phong trào độc lập dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở những nước nào?(4đ)
a. Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ.
b. Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kì
c. Tất cả các nước trên
? Phong trào Ngũ Tứ khác với cuộc cách mạng Tân Hợi ở điểm nào? (4đ)
- Phong trào Ngũ Tứ ( 4.5.1919 ) có tính chất chống đế quốc và chống phong kiến.
- Cách mạng Tân Hợi chỉ có tính chất chống phong kiến.
? Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc các nước Đông Nam Á diễn ra ở những nước nào?(2đ)
( Lào, Việt Nam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a
4.3 Tiến trình bài học:
Hoạt động 1:
Mục tiêu:
Kiến thức: Phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á (1918-1939).
Kỹ năng: Biết sử dụng khai thác tranh ảnh, tư liệu để đưa ra nhận xét của mình.
Phương pháp, phương tiện dạy học: Trả lời, vấn đáp.

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC

● GV giới thiệu bài: Giáo viên nhắc lại những nét chung nhất của phong trào cách mạng châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất, điển hình nhất là cách mạng Trung Quốc, thời kì cách mạng dân chủ mới bắt đầu. Phong trào cách mạng Đông Nam Á có những nét gì mới, đặc biệt hơn. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc các nước Đông Nam Á.
- Hướng dẫn HS tìm hiểu phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á (1918-1939) (PP vấn đáp, phân tích, hợp tác nhóm.)
Gv: Tình hình chung của các nước Đông Nam Á đầu thế kỉ XX ?
Hs: Hầu hết là thuộc địa của CNTD.
Gv sử dụng lược đồ các nước Đông Nam Á.
Gv chỉ lược đồ 3 nước Đông Dương thuộc Pháp: Ma-lai-xi-a, Bru-nây, Miến Điện; Xin-ga-po thuộc Anh; Phi-lip-pin thuộc Tây Ban Nha sau đó thuộc Anh. Thái Lan tuy không phải là thuộc địa nhưng bị phụ thuộc vào đế quốc (là nơi tranh chấp giữa Anh và Pháp- bắt tay với cả hai do đó không trở thành thuộc địa).
Gv: Phong trào cách mạng Đông Nam Á cũng như toàn bộ châu Á đều chịu ảnh hưởng của chiến tranh thế giới thứ nhất và cách mạng Tháng Mười Nga. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, chính sách khhai thác bóc lột thuộc địa của các nước đế quốc trực tiếp tác động đến Đông Nam Á làm cho phong trào độc lập dân tộc phát triển.
Gv sử dụng bảng phụ ghi câu hỏi – HS thảo luận câu hỏi: Những xu hướng mới của phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á? Sự thành lập các Đảng Cộng sản có tác động như thế nào đối với của phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á?
Hs thảo luận trình bày: Nét mới- xuất hiện xu hướng vô sản, GCVS từng bước trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào .
Phong trào dân chủ tư sản có tiến bộ rõ rệt.
Tác động: Phong trào công nông phát
 
Gửi ý kiến