kiểm tra chưhng I hh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Vương Quý
Ngày gửi: 04h:38' 05-01-2013
Dung lượng: 76.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Tuần 8 Ngày soạn: 4/10/2012 Ngày kiểm tra: 10/10/2012

Tiết 16 KIỂM TRA CHƯƠNG I

MỤC TIÊU:
Kiến thức: Kiểm tra củng cố và hệ thống lại các kiến thức về góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau, hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc, góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng, hai đường thẳng song song, tiên đề ơclic, khái niệm định lí, chứng minh định lí.
Kỹ năng: Kiểm tra trình độ Hs nhằm mức độ nắm vững các kiến thức cơ bản, trọng tâm của chương trình. Rèn kỹ năng tính toán chính xác hợp lí, trình bày rõ ràng, mạch lạc
Thái độ: Làm bài nghiêm túc từ đó tự học sinh đánh giá được kết quả học tập của mình để rút kinh nghiệm trong học tập.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

Cấp độ
Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Chủ đề 1:
Góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau, hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc
Biết khái niệm hai góc đối đỉnh , khái niệm hai đường thẳng vuông góc

Xác định được điểm nằm giữa hai điểm
Biết vẽ đường trung trực của một đoạn thẳngSố câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%
1
2
20%


3
3
30%

Chủ đề 2:
Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
Biết đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.
Sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng để tính số đo của góc
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

2
1
10%

Chủ đề 3:
Hai đường thẳng song song, tiên đề ơclic
Biết tiên đề Ơclit


Biết tính chất của hai đường thẳng song song


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%


1
3
30%
2
3,5
35%

Chủ đề 4:
Khái niệm định lí, chứng minh định lí.

Biết vẽ hình minh họa định lí và viết giả thuyết, kết luận bằng kí hiệu
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %


1
0,5
5%
1
2
20%
2
2,5
25%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2
20%
3
3
30%
1
2
20%
1
3
30%
9
10
100%ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH 7 CHƯỜNG I
ĐÁP ÁN
ĐIỂM

TRẮC NGHIỆM:
Câu
1
2
3
4

Đáp án
C
D
B
B

Câu 5: a) Nếu 
b) Nếu a // b và b // c thì a // b //c
Câu 6:
Nội dung
Đúng
Sai

a
X


b

X

c
x


d

X


TỰ LUẬN:
Bài 1:


Bài 2:

Bài 3:

Vẽ đường thẳng c qua điểm O sao cho c //a
Ta có : c //a nên  ( vì so le trong)
 do đó 
Vậy 
I . Trắc nghiệm
Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm


0,125 điểm
0,125 điểm
0,125 điểm
0,125 điểm


1 điểm

1 điểm
2 điểm
0,5điểm
1 điểm

1 điểm


0,5 điểm


 
Gửi ý kiến