Gốc > Kho Code, thiết kế website, học tin học > Thiết kế trang Web >

Liên kết tài nguyên hay trên website

<div class="content"><iframe name="secondFrame" width="520px"

height="250px" frameborder="0" scrolling="no" src=

"http://users11.Jabry.com/dongholp/123.htm"></iframe></div>                                          </div>

                  </div>

                                                </div>


Nhắn tin cho tác giả
Võ Đông Hồ @ 07:49 24/11/2012
Số lượt xem: 1035
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Chúc cuối tuần vui vẻ

 
Gửi ý kiến