Gốc > Văn bản giáo dục >

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2012 - 2013

 

Số tư liệu: 5835/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành: 05-09-2012
Nguồn: Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT
Tệp đính kèm: 5835KTKD.doc

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các trường trung cấp chuyên nghiệp.

Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 -2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2012 - 2013 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp như sau:

Phần I

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD).

2. Đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục các cấp; tăng cường năng lực cho các phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục tại các sở GDĐT.

3. Triển khai tổ chức nghiêm túc, trật tự, an toàn các kỳ thi năm học 2012 – 2013; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và bồi dưỡng các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực.

4. Tiếp tục triển khai KĐCLGD đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Từng bước triển khai KĐCLGD trung tâm giáo dục thường xuyên và trường trung cấp chuyên nghiệp.

5. Tiếp tục triển khai Chương trình quốc tế đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông, Chương trình quốc tế đánh giá học sinh tiểu học và các chương trình đánh giá quốc gia, quốc tế khác.

6.  Tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế năm 2014 và Olympic Sinh học quốc tế năm 2016 tại Việt Nam.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Hữu Điệp @ 09:08 29/09/2012
Số lượt xem: 2125
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2012 - 2013

 

Avatar

Cảm ơn thầy đã có ý kiến đóng góp! Rất vui được thầy chỉ điểm, trang riêng http://violet.vn/nvtrungdtd/ đã học hỏi được rất nhiều điều từ 7kho.  

 
Gửi ý kiến