Gốc > Kho Code, thiết kế website, học tin học > Thủ thuật Excel >

Tách họ, tên đệm và tên trong Excel

Khi nhập liệu vào bảng tính Excel, thông thường ta nhập cả họ và tên vào cùng một ô. Tuy nhiên, có khi sau đó ta cần phải tách riêng tên ra khỏi họ và tên đệm, nếu làm thủ công bằng thao tác sao chép rồi dán qua ô khác thì sẽ rất bất tiện. Nếu sử dụng hàm Right kết hợp với một vài hàm khác thì cũng có thể cho ra kết quả như bạn muốn, nhưng trong một số trường hợp sẽ cho kết quả không chính xác. Có một phương pháp tối ưu hơn sẽ giúp bạn hoàn thành tốt công việc này, cách thực hiện cũng khá đơn giản như sau:

-    Trên bảng tính chứa cột họ tên cần tách, bạn chọn menu Tools > Macro > Visual Basic Editor, lập tức xuất hiện chương trình Microsoft Visual Basic.-    Tiếp theo, bạn nhấn menu Insert và chọn Module sẽ xuất hiện một cửa sổ soạn thảo.

 

 
-    Bạn nhập đoạn mã lệnh sau vào cửa sổ soạn thảo:
Code:
________________________________________
 
Private Function Tachten(ten As String, lg As Integer)
Dim j As Integer
Name = Trim(ten)
For j = Len(Name) To 1 Step -1
If Mid(Name, j, 1) = " " Then
If lg = "1" Then
Tachten = Right(Name, Len(Name) - j)
Else
Tachten = Left(Name, j)
End If
Exit For
End If
Next
End Function
________________________________________

-    Bạn nhấn Ctrl+S để lưu lại và quay trở về bảng tính Excel.

-    Bây giờ để tiến hành tách riêng họ và tên đệm vào một ô mới, bạn đặt con trỏ tại ô mới chứa họ và tên đệm rồi nhập vào công thức =TachTen(B3,0) và nhấn Enter sẽ thấy ngay kết quả.

-    Để tách riêng tên vào một ô mới, bạn đặt con trỏ tại ô sẽ chứa tên cần tách và nhập vào công thức =TachTen(B3,1) rồi nhấn Enter là xong. Ghi chú: B3 chính là địa chỉ của ô ban đầu chứa cả họ, tên đệm và tên.
 
 

-    Để nhập họ và tên lại như cũ: đơn giản bạn chỉ cần sử dụng toán tử & để kết hợp chuỗi.

-    Chúc bạn thành công.


Nguyễn Thanh Lưu


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Hữu Điệp @ 08:02 29/09/2012
Số lượt xem: 2296
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Tách họ, tên đệm và tên trong Excel

 
Gửi ý kiến