Gốc > Văn bản giáo dục >

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Số tư liệu: 01/QĐ-XPHC
Ngày ban hành: 16-01-2012
Nguồn: Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT
Tệp đính kèm: 01QD-XPHC.zip

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/4/2008;

Căn cứ Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục do Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo lập ngày 10/01/2012;

Tôi Nguyễn Huy Bằng, Chức vụ Chánh Thanh tra;
Đơn vị : Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo,
 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội.

Địa chỉ: 106 Tôn Đức Thắng, thành phố Hà Nội.
 
Với hình thức sau:

1. Phạt tiền với mức phạt là 5.000.000 đồng ( Năm triệu đồng).

Lý do: Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội đã tổ chức đào tạo cấp độ 1, cấp độ 2 thuộc chương trình cao đẳng của Raffles College of Higher Education, Singapore trên lãnh thổ Việt Nam, vi phạm quy định tại tại Điểm c, Khoản 4, Điều 8, Nghị định 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 của Chính phủ.

2. Phạt tiền với mức phạt là 10.000.000 đồng ( Mười triệu đồng).

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Hữu Điệp @ 07:46 29/09/2012
Số lượt xem: 1303
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến