Gốc > Văn bản giáo dục >

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2012-2013

Số tư liệu: 861/KH/BGDĐT-BVHTTDL
Ngày ban hành: 31-08-2012
Nguồn: Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT
Tệp đính kèm: 861KH.doc
  • Căn cứ Kế hoạch số 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN ngày 19/8/2008 về việc triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
  • Căn cứ Chương trình phối hợp số 250/CTr/BGDĐT-HLHPNVN-HKHVN ngày 22/4/2009 về việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2009-2013 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam;
  • Căn cứ Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;
  • Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam,

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam thống nhất Kế hoạch phối hợp thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2012-2013, như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Phối hợp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng và hiệu quả của Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” (Phong trào thi đua) trong năm học 2012-2013. Mỗi bộ, ngành, đoàn thể đóng góp vào Phong trào thi đua phù hợp với thế mạnh của mình và thông qua Kế hoạch phối hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc chăm lo sự nghiệp “trồng người”, vì tương lai của mỗi gia đình và sự phát triển của đất nước.

2. Chỉ đạo tập trung theo ngành dọc, có sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ giữa các bên; đảm bảo việc thực hiện một cách sáng tạo và có hiệu quả những nội dung của Phong trào thi đua ở các cơ sở giáo dục và các đơn vị phối hợp trên địa bàn; chú trọng tới chiều sâu, tính hiệu quả của Phong trào thi đua và làm rõ sự chuyển biến tích cực của học sinh thông qua các hoạt động của Phong trào thi đua.

II. NỘI DUNG

     1. Duy trì , mở rộng và tạo sự bền vững các mô hình THTT, HSTC ở các vùng khác nhau trong mỗi tỉnh/thành phố. Chú trọng xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực của nhà trường, cộng đồng và gia đình. Có cơ chế giám sát và hỗ trợ thực hiện cụ thể, có giải pháp đỡ đầu đối với những  trường còn khó khăn ở mỗi địa phương.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Hữu Điệp @ 07:14 29/09/2012
Số lượt xem: 598
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến