Gốc > Kho Code, thiết kế website, học tin học > Code thiết kế Web, blog >

Những mã code đẹp lung linh cho web!

1. Trái tim lung linh!
a) Trái tim 1


Code: Chọn tất cả

b) Trái tim 2


Code: Chọn tất cả

c) Trái tim 3


Code: Chọn tất cả

d) Trái tim 4


Code: Chọn tất cả

e) Trái tim 5


Code: Chọn tất cả

2. Tuyết rơi.
2.1) Tuyết rơi 1


Code: Chọn tất cả

2.2) Tuyết rơi 2


Code: Chọn tất cả

2.3) Tuyết rơi 3


Code: Chọn tất cả

2.4) Tuyết rơi 4


Code: Chọn tất cả

3. Sao băng
3.1) Sao băng 1


Code: Chọn tất cả

3.2) Sao băng 2


Code: Chọn tất cả

7K chúc thầy cô vui vẻ!

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Hữu Điệp @ 16:35 07/04/2012
Số lượt xem: 38870
Số lượt thích: 1 người (Võ Văn Thụ)
Avatar

Những mã code đẹp lung linh cho web!

Avatar

CẢM ƠN THẦY TỚI THĂM. CHÚC THẦY NGÀY NGHỈ THẬT VUI.

Avatar

chatbox
<div id="cboxdiv" style="text-align: center; line-height: 0">
<div><iframe frameborder="0" width="500" height="300" src=
"http://www7.cbox.ws/box/?boxid=349155&boxtag=cdfzsc&sec=main"
marginheight="2" marginwidth="2" scrolling="auto"
allowtransparency="yes" name="cboxmain7-349155" style=
"border:#DBE2ED 1px solid;" id="cboxmain7-349155"></

iframe></div>
<div><iframe frameborder="0" width="500" height="100" src=
"http://www7.cbox.ws/box/?boxid=349155&boxtag=cdfzsc&sec=form"
marginheight="2" marginwidth="2" scrolling="no" allowtransparency=
"yes" name="cboxform7-349155" style=
"border:#DBE2ED 1px solid;border-top:0px" id=
"cboxform7-349155"></iframe></div>
</div>
<!-- END CBOX -->

code đây nè em ! Làm xong báo cáo chưa ? ngày mai là 03/5 rồi ! Mỉm cười
 
Gửi ý kiến