Gốc > Kho Code, thiết kế website, học tin học > Thiết kế trang Web >

Code đã convert

Từ

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://upload.bangvu.net/7kho/giaodien7k.css "/>

Thành:

&lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; type=&quot;text/css&quot; media=&quot;screen&quot; href=&quot;http://upload.bangvu.net/7kho/giaodien7k.css &quot;/&gt;


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Hữu Điệp @ 15:09 20/03/2012
Số lượt xem: 1280
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến