Gốc > Kho Bồi dưỡng chuyên môn,nghiệp vụ > Môn toán >

Các bước dựng ngũ giác đều bằng compa và thước thẳng

Bài viết này 7Kho xin đăng lại bài trên MathVn  nêu các bước dựng NGŨ GIÁC ĐỀU bằng compa và thước thẳng.  tạm thời chia thành 5 bước như sau:

Bước 1. Dựng đường tròn tâm O và 2 đường kính vuông góc AR và PQ (Lấy đường kính PQ, sau đó dùng compa và thước thẳng để dựng đường trung trực của đoạn PQ. Đường thẳng này cắt (O) tại A và R).
Các bước dựng ngũ giác đều bằng compa và thước thẳng
Bước 2. Dựng trung điểm M của đoạn PO. Sau đó dựng đường tròn tâm M bán kính MA, cắt PQ tại N.
Các bước dựng ngũ giác đều bằng compa và thước thẳng
Bước 3. Dựng đường tròn tâm A, bán kinh AN. Đường tròn này cắt (O) tại 2 điểm B, E.
Các bước dựng ngũ giác đều bằng compa và thước thẳng
Bước 4. Dựng đường tròn tâm B, bán kính BA, cắt (O) tại điểm khác A là C. Dựng đường tròn tâm E, bán kinh EA, cắt (O) tại điểm khác A là D.
Các bước dựng ngũ giác đều bằng compa và thước thẳng
Bước 5. Nối ABCDE ta được một ngũ giác đều.
Các bước dựng ngũ giác đều bằng compa và thước thẳng
MathVn.Com

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Hữu Điệp @ 13:52 01/05/2011
Số lượt xem: 2004
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Các bước dựng ngũ giác đều bằng compa và thước thẳng

 
Gửi ý kiến