Gốc > Kho Code, thiết kế website, học tin học > Code thiết kế Web, blog >

Một số hiệu ứng thẻ < marquee > làm hiệu ứng cho text trong HTML

Marquee là gì? Marquee là một mã HTML để làm cho một đối tượng có thể chuyển động. Marquee mã là một mã phổ biến vì nhiều blogger sử dụng mã này vào blog của họ. Lệnh Marquee được thực hiện bằng cách sử dụng thẻ < marquee > {đối tượng}< marquee >. Lệnh marquee hiển thị tốt nếu xem tại trình duyệt Internet Explorer, tuy nhiên các trình duyệt khác sau này có nhiều phiên bản mới đã cũng có thể hiển thị tốt như IE.

Một số các thuộc tính thường dùng của lệnh marquee:
- BGCOLOR=”color” → tạo màu nền cho vùng hiện thị lệnh marquee (có thể dùng hình nền…).
- DIRECTION=”left/right/up/down” → chọn hình thức chạy chữ ( trái, phải, lên, xuống…)
- BEHAVIOR=”scroll/slide/alternate” → thiết lập kiểu chạy chữ .

Scroll → di chuyển tuần tự.
Slide → di chuyện 1 thời gian, sau đó dừng lại.
Alternate → di chuyển từ trái sang phải sau đó dừng lại.
- TITLE=”message” → Một đọan tin nhắn nhỏ được hiển thị khi người dùng rê chuột vào.
- SCROLLMOUNT=”number” → điều chỉnh tốc độ chạy
- SCROLLDELAY=”number” → chỉnh thời gian hiển thị (tính bằng giây)
- LOOP=”number|-1|infinite” → to manage sum of looping.
- WIDTH=”number” → chỉnh độ rộng của vùng chạy chữ. Có thể dùng đơn vị pixel (px) hoặc phần trăm (%).

các bạn cùng xem nhé ! grin

1/ Text chạy từ phải qua trái
<marquee ><font size=6 color=blue> nội dung</font></marquee>

2/ Text chạy từ trái qua phải
<marquee direction=”right”><font size=6 color=blue>nội dung</font></marquee>

3/ Text chạy loăng quăng trong màn hình
<marquee behavior=”alternate”><font size=6 color=blue>nội dung</font></marquee>

4/ Text chạy lên
<marquee direction=up><font size=6 color=blue>nội dung</marquee>

5/ Text chạy xuống
<marquee direction=down><font size=6 color=blue>nội dung</marquee>

6/ Text chạy chéo  lên :
<marquee direction=up><marquee>nội dung</marquee>

7/ Text chạy chéo xuống
<marquee direction=down><marquee>nội dung</marquee>

Lưu ý:
++ size=6 hay= mấy là tùy theo ý mình…vd:size=3,=5 tuỳ sở thích mỗi người,
++ Phần color=blue hay =mầu gì là tùy theo ý mình…vd:color=red,=Aqua,=Teal tùy sở thích mỗi người
++ Phần nội dung mình thích điền cái gì vào đó cũng đc.
++ Các bạn có thể phối hợp với các mã lệnh để thêm phần sinh động: mã lệnh là những :< marquee >
< marquee direction=”right” > nói chung là tùy bạn biến hóa các mã lệnh,lắp ghép cái này với cái kia lại với nhau.

►Một vài ví dụ :
<marquee align=”center” direction=”left” height=”100″ scrollamount=”2″ width=”100%”>

Chuyển động từ trái qua phải, độ rộng 100%, cao 100px, tốc độ chạy chữ là 2

</marquee>
<marquee align=”center” direction=”left” height=”200″ scrollamount=”4″ width=”100%” behavior=”alternate”>
Chạy chữ qua trái rồi quay lại qua phải (thuộc tính alternate)

</marquee>
<div align=”left”><font face=”georgia” color=”White”><b><marquee bgcolor=”red” width=”100%” scrollamount=”3″ behavior=”alternate”>

Chạy chữ với màu nền

</marquee></b></font></div>
<marquee onmouseover=”this.stop()” onmouseout=”this.start()” scrollamount=”2″ direction=”down” width=”100%” height=”200″ align=”center”>

Di chuyển xuống dưới,
dừng lại khi ta rê chuột vào,
chạy tiếp khi rê chuột ra

</marquee>

Chúc các bạn thành công.
Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Hữu Điệp @ 21:38 20/04/2011
Số lượt xem: 1187
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Một số hiệu ứng thẻ < marquee > làm hiệu ứng cho text trong HTML

 
Gửi ý kiến