Gốc > Kho Bồi dưỡng chuyên môn,nghiệp vụ > Ý nghĩa của số >

Đồng tiền đẹp theo quan điểm toán học

Khi nào thấy các đồng tiền đẹp theo các quan điểm dưới đây, bạn có thể sưu tập lại hoặc bán với giá cao hơn mệnh giá thật của nó cho các nhà sưu tập tiền.

Hình ảnh ông hoàng toán học Carl Friedrich Gauss trên đồng 10 Đức mã (Mác Đức)

1. Số Ra Đa (Radar Number): Các con số đọc từ phía bên phải hoặc bên trái đều giống nhau. Ví dụ: 15677651 (radar 4 chữ số), 97722779 (radar ba chữ số), 11888811(radar hai chữ số), 25522552 radar liên hồi), 12344321 (radar thang) and 10000001 (siêu radar).


2. Số lặp lại (Repeater Number): Các con số được lập đi lập lại giống nhau. Ví dụ 15671567 (lặp lại 4 chữ số), 34453445 (lặp lại ba chữ số), 77887788 (lặp lại hai chữ số).3. Số bậc thang (Ladder Number): Con số phải liền nhau và đi lên hoặc đi xuống một cách có thứ tự. Ví dụ: 123456, 223344 (số leo thang) hoặc 876543, 99887766 (số xuống thang).


4. Số giống nhau (Solid Number): Caccs chữ số hoàn toàn giống nhau, chẳng hạn 888888

5. Số 1 hoặc số rất nhỏ (Serial Number 1 or Small Number): Số 0000001 hoặc những số nhỏ.


6. Số có 6 số seri giống nhau trong 8 số (6-8 Same Digit): Trong một hàng 8 con số thi có 6 con giống nhau mà không cần theo thứ tự. Thí dụ 72444444, 87777775, 08000007.


7. Bốn số giống nhau (Quad Number): Bốn số đi liền nhau giống nhau.


8. Số nhị phân (Binary Number): Chỉ gồm số 0 hoặc số 1 không kể thứ tự.Một số loại số khác có thể xem ở đây.
Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Hữu Điệp @ 16:28 19/01/2011
Số lượt xem: 1052
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến