Gốc > Kho Bồi dưỡng chuyên môn,nghiệp vụ > Ý nghĩa của số >

Tên người ta qua các con số

Ý nghĩa của một cái tên được cho bởi một thuật toán. Bài viết bắt đầu với cách số hóa các chữ cái. Tất nhiên bạn có thể đề xuất bảng mã khác.

Để gán các số cho các chữ cái ta dùng bảng sau:


Ví dụ: Giả sử tên bạn là LEE BAO HAN

LEE=3+5+5=13
BAO=2+1+6=9
HAN=8+1+5=14.

Tổng cộng: LEE + BAO + HAN= 36
Sau đó: 3+6 = 9.


Tên LEE BAO HAN tương ứng với số: CHÍN (9)

Sau khi xác định được số của tên bạn, đối chiếu với thông tin trong bài viết Ý nghĩa của các con số.
Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Hữu Điệp @ 13:59 19/01/2011
Số lượt xem: 1148
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến