Gốc > Kho Bồi dưỡng chuyên môn,nghiệp vụ > Ý nghĩa của số >

Làm thế nào để biết một ngày bất kì rơi vào thứ mấy? Sinh nhật của bạn chẳng hạn

Hãy cho tôi biết ngày sinh của bạn, tôi sẽ cho biết bạn sinh vào thứ mấy.
Lấy một ngày trong quá khứ hoặc tương lai bạn có thể cho biết ngày đó rơi vào thứ mấy?
Nhiều bạn sẽ nói xem lịch thì biết. Nhưng thật khó để kiếm một cuốn lịch năm 1888 hay 2202.
Vnmath.com xin giới thiệu một công thức giúp bạn xác định nhanh thứ mấy mà không cần xem lịch?

W = Y+[(Y-1)/4]-[(Y-1)/100]+[(Y-1)/400]+D

TRONG ĐÓ

  • Y là năm dương lịch, chẳng hạn 2010.
  • D là số ngày kể từ ngày đầu tiên của năm đến ngày cần tính (kể cả ngày đó).
  • [A]: là phần nguyên của A, ví dụ [333,2]=333.

Sau đó tìm số dư của phép chia W chia cho 7. Dư 1 là chủ nhật, dư 2 là thứ 2, dư 3 là thứ 3,..., dư 7 (dư 0) là thứ 7.

Tiếp theo ta thử xem ngày 14/01/1984 là thứ mấy nhé. Ta có Y=1984 và D=14. Do đó

W = 1984+[(1984-1)/4]-[(1984-1)/100]+[(1984-1)/400]+14

= 1984+[495.75]-[19.83]+[4.9575]+14

= 1984+495-19+4+14

= 2478.

W chia 7 dư 0.

Vậy ngày 14/01/1984 rơi vào thứ 7.

Khi tính số ngày đã qua của năm (D) cần lưu ý tới số ngày của từng tháng và xem năm đó có phải là năm nhuận không.

Bây giờ bạn có thể dùng công thức trên để xem sinh nhật của mình rơi vào thứ mấy?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Hữu Điệp @ 13:41 19/01/2011
Số lượt xem: 718
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến