Gốc > Kho Bồi dưỡng chuyên môn,nghiệp vụ > Có thể bạn chưa biết >

Chế độ dạy thay

 Ảnh minh họa

Điểm b, khoản 2, mục I Thông tư Liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 9/9/2009 Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập quy định: đối tượng được hưởng tiền lương dạy thêm giờ phải đảm bảo đủ các điều kiện, trong đó phải hoàn thành đủ số giờ tiêu chuẩn và các nhiệm vụ công tác khác theo chế độ làm việc của nhà giáo quy định tại các văn bản như: Thông tư số 49/TT ngày 29/11/1979 của Bộ Giáo dục quy định chế độ công tác giáo viên trường phổ thông (nay đã được thay thế bằng Thông tư số 28 ngày 21/10/2009 của BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông) và Thông tư Liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Về nguyên tắc, điểm b, khoản1, mục II Thông tư Liên tịch số 50 quy định: Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị, bộ môn thiếu nhà giáo theo định mức biên chế. Đơn vị, bộ môn không thiếu nhà giáo theo định mức biên chế thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, thai sản theo quy định phảI bố trí nhà giáo khác dạy thay.

Theo thư của bạn thì bộ môn mà bạn công tác thuộc diện thừa nhà giáo nhưng lại có nhà giáo nghỉ ốm theo quy định nên phải phân công nhà giáo khác dạy thay. Đối chiếu với quy định trên thì trường hợp này vẫn được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ.

 (GD&TĐ online)


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Hữu Điệp @ 19:53 25/12/2010
Số lượt xem: 884
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến