Gốc > Kho Code, thiết kế website, học tin học > Thủ thuật Excel >

Mở tệp tin thường dùng

Phải thao tác thường xuyên trên một tệp tin (ví dụ bảng quyết toán), bạn có thể chỉ định Excel để chương trình mở tệp tin này (ví dụ quyettoan.xls) mỗi khi chương trình khởi động. Để thực hiện điều này, chỉ cần lưu tệp tin (File > Save As) vào thư mục XLStart nằm trong \Program files\Microsoft Office\Office.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Hữu Điệp @ 14:54 11/09/2010
Số lượt xem: 1026
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến