Gốc > Kho Bồi dưỡng chuyên môn,nghiệp vụ > Bản tin - Sự kiện >

Năm 2015, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi trong cả nước

Năm 2015, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi trong cả nước

ND - Bộ  Giáo dục và  Ðào tạo cho biết: Trong giai đoạn 2003-2008, cả nước có 48/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; tỷ lệ học sinh tiểu học được học hai buổi/ngày đạt 36%; 88% số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi trung học cơ sở (THCS) được nhập học; 9.010 trung tâm học tập cộng đồng được thành lập ở 10 nghìn 732 xã, phường, thị trấn, chiếm tỷ lệ 83,9%.

Từ nay đến năm 2015, cả nước phấn đấu có khoảng từ 50 đến 60% số học sinh tiểu học được học hai buổi/ngày; 100% số tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; cấp miễn phí sách giáo khoa cho 100% số học sinh diện chính sách, vùng khó khăn ở cấp tiểu học và THCS.

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Hữu Điệp @ 20:18 07/01/2010
Số lượt xem: 840
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến